Privacy en Veiligheid

Algemeen

Casinos Austria International Belgium NV (“CIAB”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel op het adres Grétrystraat 16-20, Brussel en geregistreerd bij de Crossroads Bank for Enterprises (RLE Brussels) onder volgend nummer: 0502.785.246 en bij Betway Limited (“Betway”), een bedrijf geregistreerd in Malta (C39710) op volgend adres: 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta en geregistreerd bij de Maltese Registry of Companies onder volgend nummer: C39710, die samenwerken als gezamelijke controleurs van de behandeling van persoonlijke data zoals bepaald in dit Privacybeleid en die toegewijd zijn aan het beschermen en respecteren van uw privacy (CAIB en Betway samen “We”, “Wij”, “Ons”).

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met de informatie die we verzamelen via de website www.betway.be beheerd door CIAB (“Website”). Betway verschaft CIAB de Betway branding en gaming software en beheert het gaming platform zo dat u kan genieten van CIAB’s online gaming diensten (“Diensten”). CIAB en Betway leven alle databescherming- en privacywetten die van toepassing zijn na. Betway is gebonden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Betway Limited is geregistreerd als gegevensbeheerder in Malta. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie van u verzamelen, wat we ermee doen en welke controle u heeft over ons gebruik van die informatie. Als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of vragen over deze praktijken, neem dan contact op met onze klantenservice op support@betway.be.

Gegevens die we verzamelen

Wij winnen persoonlijke informatie over u in ("Persoonsgegevens"), ofwel omdat (i) het noodzakelijk is om u bepaalde diensten te kunnen aanbieden of (ii) om onze diensten aan u te verbeteren. Een volledig overzicht waarom we uw informatie verwerken, vindt u hieronder onder 'Hoe wij uw gegevens gebruiken'. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar veel van de persoonlijke gegevens die wij vragen, zijn essentieel voor de levering en kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden (bijvoorbeeld om games op onze websites te spelen). Mogelijk kunnen we u onze diensten niet aanbieden als u ervoor kiest om de gevraagde informatie achter te houden.

Wanneer u navigeert naar websites en mobiele applicaties van merken die worden beheerd door Betway Limited ("Websites"), verzamelen wij browser- en cookie-informatie. Daarnaast kunnen wij ook uw IP-adres en technische informatie verzamelen met betrekking tot het apparaat waarmee u onze websites bezoekt.

Tijdens het registratieproces en wanneer u vervolgens uw Betway-account gebruikt, wordt u gevraagd om specifieke persoonlijke gegevens in te voeren, waaronder, maar niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, geboortedatum, betaalkaart of andere betalingsgegevens, thuis of een ander fysiek adres, e-mailadres, telefoon / mobiel nummer of andere contactgegevens. Bovendien wordt u gevraagd om een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account te maken. Deze informatie is vereist om toegang te krijgen tot onze diensten.

Bovendien kunnen CAIB en Betway een logboek verzamelen en bijhouden van alle telefoongesprekken, internetcommunicatie, details van transacties die u via de website uitvoert en details van uw bezoeken aan de website.

Zodra u een account hebt aangemaakt en bijgevolg Betway-klant bent geworden, wordt aanvullende informatie voortdurend verwerkt om ervoor te zorgen dat onze diensten op de best mogelijke manier aan u worden aangeboden. U moet uw unieke wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw account. 

Wanneer u aangemeld bent op uw account, kan Betway de volgende gegevens inzamelen:

 • een overzicht van alle internetcommunicatie en details van uw bezoeken aan onze websites;
 • technische informatie met betrekking tot het apparaat, zoals apparaat-ID en de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites
 • details van transacties die u via de site uitvoert, zoals betalingen, saldo-opnames en geplaatste weddenschappen;
 • communicatie met ons of onze medewerkers, bijvoorbeeld telefoongesprekken, e-mails en berichten die via de live chatdienst worden verzonden;
 • informatie over uw locatie, inclusief IP-adres;
 • eventuele aanvullende informatie die u via de website verstrekt, bijvoorbeeld via forums, chatrooms, opmerkingen of als reactie op quizzen en vragenlijsten; 

In bepaalde gevallen kunnen we u ook verzoeken om ons aanvullende informatie bezorgen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Dit kan betrekking hebben op kopieën van fotografische identificatiedocumenten, een bewijs van adres en een bron van fondsen voor uw account. Uw documenten worden te allen tijde op een veilige manier opgeslagen en confidentioneel behandeld. 

In een beperkt aantal gevallen kunnen we open source-controles uitvoeren waarbij we openbare gegevens en publieke informatie over u natrekken, zoals nieuwsartikelen, sociale media, forums en officiële gegevens zoals de kiezerslijst.

Om u en ons te beschermen, gebruiken we diensten van derden om ons te helpen beslissen of we transacties van u accepteren door uw betaalmethode te beoordelen alsook de apparaten die u gebruikt om onze websites te bezoeken. Deze diensten van derden controleren of het apparaat of de betaalmethode in het verleden geassocieerd werd met frauduleuze of onrechtmatige transacties, zoals identiteitsdiefstal, promotiemisbruik of creditcardfraude.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de informatie die we verzamelen om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, nieuwe te ontwikkelen teneinde Betway en uzelf te beschermen. We gebruiken deze informatie ook om u diensten op maat aan te bieden, bijvoorbeeld door u meer relevante promoties aan te bieden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens met het oog op:

 • het maken en beheren van uw account;
 • het aanbieden van gokdiensten aan U;
 • indien nodig contact met u op te nemen via uw geregistreerde contactgegevens in verband met het beheer en de werking van uw account;
 • uw online financiële en inzettransacties verwerken;
 • onderzoek naar uw voorkeuren, om nieuwe functies, functionaliteit, producten en diensten te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat onze websites correct functioneren en eventuele technische problemen op te sporen;
 • voldoen aan al onze wettelijke en regelgevende vereisten, zoals die met betrekking tot de identificatie van personen op grond van de anti-witwaswetgeving en het garanderen van verantwoord gokken;
 • het voorkomen van frauduleuze activiteiten of vals spelen;
 • bepalen welke promoties en bonussen wij aanbieden aan u; en
 • U, tenzij u zich hebt afgemeld, informatie te verstrekken via de contactmethoden over onze diensten en diensten van partners, producten, wedstrijden, prijzen en aanbiedingen.

We beheren actief onze financiële verplichtingen en risico's op evenementen en markten. Verantwoordings- en blootstellingscontroles kunnen worden toegepast op wedmarkten en / of op individuele accounts om deze verplichtingen te beheren. Betway kan uw gegevens onderzoeken om uw motivatie voor het openen van een account te achterhalen of na te gaan waarom u een bepaalde weddenschap plaatst. Mocht uw activiteit afwijken van hetgeen Betway als normaal en verwacht gedrag beschouwt, of past in bepaalde bekende patronen die duiden op potentiële blootstelling- en aansprakelijkheidsproblemen, dan wordt verdere analyse uitgevoerd. In overeenstemming met onze algemene voorwaarden, kunnen we u uitsluiten van bepaalde promoties of het plaatsen van bepaalde weddenschappen zolang het onderzoek loopt. Voorbeelden van ongebruikelijk gokgedrag kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • groter dan verwachte weddenschappen die verschijnen op een zeer specifieke uitkomst, bijvoorbeeld een correcte set score in een ITF Tennis match;
 • een weddenschap geplaatst door een klant die mogelijk geïnformeerd is over de mogelijke uitkomst van een evenement;
 • een klant die zijn gevestigde gokpatroon verandert;
 • een waarschuwing van een sportbestuur of een monitoringbureau; en
 • een groot aantal weddenschappen geplaatst in een korte tijdsperiode op een specifiek resultaat.

Elke uitgevoerde analyse is eigendom van een particulier bedrijf en wordt niet doorgegeven aan een derde partij. Betway behoudt zich het recht voor om beperkingen toe te passen op klantenaccounts waarvan zij meent dat dit aangewezen is voor hun gokactiviteit.

Met wie delen wij uw gegevens

Betway neemt uw privacy zeer serieus. Waar mogelijk, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, delen we uw gegevens niet met een derde partij zonder eerst uw toestemming te vragen. In het geval van gevoelige persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens), zullen wij deze enkel delen indien wij uw toestemming genieten. 

Bepaalde betrouwbare externe bedrijven bieden diensten aan die voor ons essentieel zijn om u de best mogelijke diensten aan te bieden, zoals software en games voor onze websites, bank- en betalingsdiensten, identiteitsverificatie, fraudepreventie en risicobeheer. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie met deze bedrijven delen opdat een optimale dienstverlening gewaarborgd blijft. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de derde partij passende beveiligings- en privacyregelingen treft, zodat uw gegevens te allen tijde worden beschermd. 

Wij zullen de financiële instelling autoriseren die u gebruikt heeft bij de registratie van een account, zodat wij uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan de Belgische Kansspelcommissie (BKS) indien de raadkamer hierom verzoekt. We zullen steeds persoonsgegevens vrijgeven wanneer ons dit bevolen wordt door een regulerende autoriteit (inclusief, om twijfel te voorkomen, de BKC) gezien de geldende wetgeving.

Zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, zullen wij ook persoonlijke gegevens bekendmaken die vereist zijn om de gebruiksvoorwaarden van de CAIB te handhaven.

Voor fraudedetectie- en controledoeleinden gaat u ermee akkoord dat we het recht behouden om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan derden, inclusief Adresverificatie Providers en andere partners inzake fraudebescherming en spelersverificatie, mocht dit nodig zijn. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te geven aan relevante begunstigden, indien wij met gegronde reden vermoeden dat er zich onregelmatigheden voltrekken met uw account.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan goedgekeurde derden met het oog op het aanbieden van CAIB's marketingsdiensten (inclusief via telefonische contacten).

In het geval van een eventuele verkoop van het bedrijf, of een ander zakelijk gebeuren, waarbij we uw persoonlijke gegevens aan een derde partij moeten doorgeven, ontvangt u hierover een e-mailbericht van ons of berichten wij hieromtrent op onze website. In deze annonce geven wij meer tekst en uitleg over de identiteit van de nieuwe data controller en lichten wij ook toe welke invloed dit heeft op het beheer uw persoonlijke gegevens.

Onze site kan links bevatten naar en van websites van externe organisaties. Houd er rekening mee dat deze websites mogelijk hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet aansprakelijk zijn voor hun interne beleid. Lees zeker en vast hun beleidslijnen na vooraleer u persoonlijke gegevens verstrekt.

Marketing en afmelden

Betway behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden en om deze in bepaalde beperkte omstandigheden te verstrekken aan externe partners. Dit met als doel om u bepaalde diensten en producten van Betway aan te bevelen. 

We vragen hiervoor steeds uw toestemming wanneer u zich voor het eerst bij ons registreert. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen marketing- / promotiemateriaal te ontvangen door op de koppeling voor het uitschrijven van promotiemateriaal te klikken of door contact met ons op te nemen via support@betway.be. 

Als u zich bij ons hebt afgemeld voor marketing, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u geen promotiemateriaal van Betway meer ontvangt. Dit kan evenwel van invloed zijn op uw ontvankelijkheid voor bepaalde promotiebonussen.

Toegang tot informatie

U hebt het recht om informatie op te vragen over welke gegevens Betway over u heeft verwerkt en om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. 

U hebt ook het recht om onjuiste en / of ongepaste gegevens te corrigeren en / of te verwijderen, op voorwaarde dat specifieke regels voor kansspelen ons niet verplichten om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren.

Om dergelijke rechten in praktijk te brengen, moet u een verzoek indienen via support@betway.be, waarin u vermeldt welke informatie u wenst op te vragen. Uw aanvraag moet steeds begeleid zijn van een geldig identiteitsbewijs. We kunnen een vergoeding vragen voor het verstrekken van bepaalde gegevens over uw persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om uw gegevens binnen 40 dagen na ontvangst van een geldig verzoek door te sturen.

Mocht u aanvullende informatie nodig hebben over hoe u uw informatie bij Betway kunt opvragen, neem dan contact op met support@betway.be.

Cookiebeleid

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten en die op uw apparaat gedownload worden wanneer u een website bezoekt. Ze worden over het algemeen door de meeste websites gebruikt om uw online ervaring te verbeteren en om ervoor te zorgen dat inhoud en functies effectiever worden afgeleverd en gebruikt.

Cookies voeren verschillende functies uit. Sommige cookies zijn bijvoorbeeld sessiecookies die tijdelijk naar uw apparaat worden gedownload voor de periode dat u op een bepaalde website surft; met deze cookies kunt u efficiënter tussen pagina's navigeren of websites in staat stellen de door u geselecteerde voorkeuren te onthouden. Andere cookies zijn permanente cookies die kunnen worden gebruikt door websites om na te gaan of u een frequente bezoeker bent of om ervoor te zorgen dat de online advertenties die u ontvangt relevanter zijn voor uw specifieke behoeften en interesses.

Het primaire gebruik van cookies op onze websites, hetzij rechtstreeks door onszelf of door onze gekozen partner (s), is om: u in staat te stellen tijd te besparen en de toekomstige toegang tot de site te vergemakkelijken; na te gaan hoe mensen op onze website navigeren teneinde onze service, inhoud en de effectiviteit van onze communicatie te verbeteren; apparaatgegevens te verzamelen, te delen, te detecteren en te blokkeren die gelinkt kunnen worden met fraude en het witwassen van geld; onregelmatigheden met een account of apparaat op te sporen en te verhinderen dat frauduleuze transacties en misbruik van onze klantenaccounts en diensten plaatsvinden.

U gaat ermee akkoord dat Betway van tijd tot tijd cookies op uw apparaat kan plaatsen om informatie (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, andere persoonlijke gegevens, e-mailadres, technische apparaatinformatie zoals het model en het IP-adres) te bewaren teneinde een optimaal gebruik van onze diensten en website te waarborgen en om uw browser in staat te stellen u als gebruiker te identificeren. Hierdoor hoeft u deze informatie niet elke keer opnieuw invoeren als u de Betway-site bezoekt. Deze cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's te beheren of virussen op uw computer te plaatsen en worden steeds op unieke wijze aan u toegewezen. Deze cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver (s) die de cookies op uw apparaat hebben geplaatst.

U kunt op elk moment uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies van Betway te blokkeren. Als u echter cookies van Betway blokkeert, werken sommige of alle functies van de website mogelijk niet zoals gewenst. U kunt bijvoorbeeld geen enkele weddenschap plaatsen.

Enkele voorbeelden van de soorten cookies die door Betway worden gebruikt, zijn onder meer:

 

Cookie type Doel
Beveiliging en authenticering
Deze cookies zijn essentieel voor het aanbieden van onze diensten en helpen ons onder meer met het autoriseren van uw gegevens, het beveiligen van uw   gegevens, het garanderen van een succesvolle log-in op uw account en ingelogd blijven als u van het ene deel van onze website naar het andere surft.


Een voorbeeld van dit type cookie is _RequestVerificationToken, dat garandeerd dat u zich steeds aanmeldt op het juiste account.
Voorkeuren, functies en diensten
Deze cookies helpen om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ze helpen bijvoorbeeld bij het onthouden van voorkeuren die u hebt geselecteerd, helpen u de juiste versie van de website voor uw locatie te tonen, biedendiensten zoals Live Chat aan en onthouden of u de algemene voorwaarden hebt   geaccepteerd.


Een voorbeeld van dit soort cookies is LPVID, waarmee we Live Chat-functies op verschillende webpagina's van ons kunnen aanbieden.
Prestaties en analyses
Deze cookies helpen ons te zien hoe spelers onze website gebruiken, en helpen ons ook om prestatieproblemen te identificeren en de werking van onze producten   te verbeteren.


Voorbeelden van dit soort cookies zijn _ga en _gid. Deze cookies van Google Analytics helpen ons te bepalen welke pagina's spelers bezoeken en welke functies van   de website worden gebruikt.

Verdere informatie over cookies zijn te vinden op: www.allaboutcookies.org. 

Opslag van Persoonlijke Gegevens

De gegevens die wij verzamelen kunnen overgedragen naar, en opgeslagen worden op, een bestemming buiten de Europees Economisch Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door stafleden buiten de EER die voor ons werken of een van onze leveranciers. Deze Stafleden kunnen zorgen dat onder andere uw orders uitgevoerd worden, uw betalingsdetails verwerkt worden en u voorzien wordt van ondersteunende diensten.

Door uw persoonlijke gegevens in te dienen tijdens het registratieproces van uw account, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij nemen de noodzakelijke stappen om te verzekeren dat uw data op een veilige manier en in overeenstemming met dit privacy-beleid en de geldende databeschermingsvoorschriften behandeld worden. Eenmaal wij uw informatie ontvangen hebben, hanteren wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang te voorkomen en de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke data te verzekeren.

We zijn verplicht om alle financiële en inzettransacties volledig bij te houden, samen met elke verstrekte identificatie. We zullen uw persoonlijke gegevens op onze systemen bewaren zolang als nodig is op grond van onze wettelijke verplichtingen.

Laatst bijgewerkt: 08/02/2018 om 09:30 GMT

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play