Cookies stellen ons in staat om onze gebruikerservaring te optimaliseren en de marketingervaring beter af te stemmen op uw behoeften. Lees ons Cookiebeleid voor meer details.

Paardenraces

Houd er rekening mee dat wij geen weddenschappen op paardenraces aanvaarden van gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland.

Let erop dat wij geen weddenschappen aanvaarden op US Paardenraces van gebruikers die resideren in Canada.

Alle informatie gerelateerd aan trainers, jockeys, vorm en toestand van de renbaan wordt enkel weergegeven en de Operator is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie of wijzigingen die aan deze informatie aangebracht worden.

Straight Forecasts

1. Onderhevig aan de volgende regels, aanvaarden we enkelvoudige, dubbele en driedubbele Forecasts als deel van onze normale manier van zaken doen. Forecasts accumulators die foutief aanvaard werden, die niet voldoen aan dit format en de bepalingen hierboven, zullen afgehandeld worden als driedubbele Forecasts. De inzet zal evenredig gesplitst worden over het aantal driedubbele Forecasts dat beschikbaar is.

2. Forecast weddenschappen worden afgehandeld op basis van de resultaten die bekendgemaakt wordt door de CSF of BAGS/BEGS F/C. Een bonus verkregen op dubbele of driedubbele Forecasts wordt toegevoegd aan de totale berekende winst. “Leg by leg” bonussen tellen niet mee.

3. Forecast weddenschappen zijn ongeldig wanneer minder dan drie deelnemers deelnemen aan het evenement of als je een ongenoemde favoriet (“unnamed favourite”) selecteert.

4. Als voor welke reden dan ook geen CSF of BAGS/BEGS Forecast voor handen is, dan worden weddenschappen afgehandeld op basis van de NSL Straight Forecast Chart.

5. In het geval van non-runners (niet-deelnemers) wordt de weddenschap als volgt afgehandeld:

6. In het geval van een non-runner in een Forecast weddenschap met 2 selecties: de weddenschap verandert in een enkelvoudige weddenschap gebaseerd op de startprijs van de enige overblijvende selectie.

7. In het geval van een non-runner in een Forecast weddenschap met 3 selecties: de weddenschap verandert in een Reverse Forecast weddenschap gebaseerd op de 2 overblijvende selecties. In het geval van twee non-runners dan verandert de weddenschap in een enkelvoudige weddenschap gebaseerd op de startprijs van de enige overblijvende selectie.

8. In races waar het paard alleen eindigt en er geen Forecast dividend uitbetaald wordt, zullen alle Forecast weddenschappen die voorspeld hebben dat dat paard als eerste eindigt afgehandeld worden als een enkelvoudige weddenschap gebaseerd op de startprijs van het winnende paard. Alle andere Forecast weddenschappen in de race zullen als verliezend gelden.

9. In het geval dat twee of meer paarden in een “dead-heat” eindigen voor de eerste of tweede plaats dan worden aparte dividenden uitbetaald aan iedere kwalificerende Forecast.

US Paardenraces – alle voorziende dividenden worden voorzien door de Persassociatie.

Tricasts

1. Tricast weddenschappen, waarin selecties als eerste, tweede of derde moeten eindigen in de juiste volgorde in specifieke races worden enkel geaccepteerd als enkelvoudige weddenschappen. Inzetten op een dubbele, driedubbele Tricasts etc. die foutief aanvaard werden zullen gelijkmatig verdeeld worden over enkelvoudige tricasts voor elke Tricast race.

2. Tricasts geplaatst op paardenraces en windhondenrennen (BAGS/BEGS) worden alleen aanvaard voor races waarvoor een Tricast dividend verklaard wordt door de computer. Tricasts die aanvaard worden voor races waar geen Tricast dividend voor uitbetaald wordt zullen afgehandeld worden als straight forecasts door de computer op de selecties waarvan voorspeld werd dat ze als eerste en tweede zullen eindigen, de selectie voor de derde plaats wordt buiten beschouwing gelaten.

3. Als een Tricast geplaatst wordt op een ongenoemde favoriet (“unnamed favourite”) dan wordt die selectie afgehandeld als een non-runner.

4. Tricasts worden afgehandeld op basis van de officiële computer resultaten.

5. In het geval van een non-runner zal de weddenschap als volgt afgehandeld worden:

6. Als een selectie niet deelneemt dan wordt de weddenschap afgehandeld als een Straight Forecast op basis van het Forecast dividend uitgekeerd door de computer.

7. In het geval van twee non-runners dan wordt de weddenschap afgehandeld als een enkelvoudige weddenschap op basis van de startprijs van de overblijvende selectie.

8. In het geval dat twee of meer paarden in een dead-heat eindigen voor de eerste, tweede of derde plaats dan zullen aparte dividenden verklaard worden en uitbetaald worden voor elke kwalificerende tricast.

Internationale races

1. Een weddenschap op de 'Racewinnaar' waarbij sprake is van een Vroege prijs ('Early price' of 'EP') wordt verwerkt op basis van de prijs die Betway aanbiedt.

2. Wanneer er sprake is van een 'Startprijs' ('SP'), dan worden weddenschappen verwerkt op basis van de SP van de sector – zoals bepaald door de Press Association ('PA').

3. In het geval dat er geen SP bekendgemaakt is door de PA, dan worden weddenschappen verwerkt op basis van de laatst gebruikte prijs in het systeem van Betway.

4. Forecast- en tricast-dividenden worden, waar aangeboden, verstrekt door de PA.

5. Er kan geen Garantie voor beste odds ('Best Odds Guaranteed' - 'BOG') worden betaald voor internationale races.

Gestaakte/uitgestelde races of wedstrijden

Gestaakte en ongeldige races

Alle weddenschappen op de dag van de race worden ongeldig verklaard als:

 • Een race of een racewedstrijd, om welke reden dan ook, wordt gestaakt.
 • Een race of een racewedstrijd, om welke reden dan ook, ongeldig wordt verklaard.

VS Paardenraces - als de ondergrond verandert ('Turf' naar 'All weather/dirt'), dan blijven alle weddenschappen staan.

Uitgestelde en re-run races

Wanneer een race op dezelfde dag opnieuw wordt gelopen, dan blijven de 'Dag van Race'-weddenschappen (Day of Race) staan (overeenkomstig standaard Rule 4-deducties); zelfs wanneer het aantal hindernissen of de renafstand wordt aangepast.

Wanneer een race-evenement wordt uitgesteld en binnen 2 kalenderdagen opnieuw wordt gelopen, dan blijven de Dag van Race-weddenschappen staan (tenzij de aanmeldingen opnieuw worden geopend). Als de aanmeldingen opnieuw wordt geopend, of als de wedstrijd na 48 uur opnieuw wordt gepland, dan worden de Dag van Race-weddenschappen ongeldig verklaard.

Lees ook de specifieke regels betreffende het uitstellen van Ante Post-weddenschappen (*hieronder), die hierin zijn opgenomen als relevant en die bindend zijn.

Lange Termijn weddenschappen:

1. Lange Termijn weddenschappen worden geaccepteerd tot en met de dag voor het evenement plaatsvindt, op basis van ‘allen nemen deel’, ‘starten of niet’ en ‘ingeschreven of niet’.

2. Selecties die niet deelnemen aan de race of het evenement worden als verliezers beschouwd bij alle weddenschappen die geplaatst werden voor de officiële “Final Declaration”.

3. Lange Termijn weddenschappen worden geplaatst aan genoteerde prijzen op paarden, voordat de race geclassificeerd wordt als “Dag van Evenement”. (“Dag van Evenement” is een term die gebruikt wordt om de tijd te beschrijven waarop ’s nachts beslissingen gemaakt kunnen worden).

4. Alle weddenschappen die geplaatst worden na de nachtelijke bekendmakingsfase worden verwerkt naar gelang onze Vroege Prijzen/Dag van Race regels (bv. Geld Terug als er niet gestart wordt, maar dit is onderhevig aan Regel 4 Vermindering).

5. Als op het moment van toetreding, opgave of tijdens de beslissingsfase in een Lange Termijn weddenschap verkeerde winstkansen op de website getoond worden, dan zullen weddenschappen hierop ongeldig verklaard worden.

6. In overeenstemming met de principes die door de Tattersalls Commettee’s Rules of Racing bepaald werden, zullen Lange Termijn weddenschappen ongeldig zijn in volgende omstandigheden (anders blijven de weddenschappen behouden):

7. *Indien een Ante Post-paardenrace wordt stilgelegd en verplaatst naar een andere renbaan of op een andere ondergrond, worden de Ante Post-weddenschappen ongeldig verklaard.

8. *Als een Ante Post-paardenrace wordt uitgesteld en verplaatst naar dezelfde renbaan op dezelfde ondergrond, dan blijven alle Ante Post-weddenschappen staan. Indien een Ante Post-race echter de 'Final Declaration'-fase bereikt (24 of 48 uur voorafgaand aan de race), en als de race heropend wordt (voor nieuwe aanmeldingen) of terugkeert naar een eerdere fase van vervallen/aanmelding, dan zullen alle Ante Post-weddenschappen die na de Final Declaraties zijn geplaatst, ongeldig zijn.

9. Als een paard balloted out of geëlimineerd wordt door de Jockey Club regels, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard.

10. Wanneer dezelfde selectie twee of meer races/evenementen zal winnen waarvan minimum 1 van de evenementen een Lange Termijn weddenschap is, zijn speciale winstkansen van toepassing. Als niets weergegeven wordt, dan blijft de eerste selectie op de wedcoupon behouden en worden alle andere ongeldig verklaard.

Andere op aanvraag:

Als een paard niet weergegeven wordt op onze lijst gelieve dan de Helpdesk van de Operator te contacteren om te vragen naar jouw selectie. Andere paarden kunnen nog toegevoegd worden aan Lange Termijn lijsten aangezien de Runners/starters nog niet definitief zijn (voor de laatste Beslissingsfase).

Dead-Heats:

Als een Dead-heat plaatsvindt dan worden winnaars uitbetaald op een “split-stake” basis (bv. Als 2 paarden dead-heat verklaard worden, dan wordt de helft van de inzet betaald als winnend).

Each Way Weddenschappen:

1. In een Each Way weddenschap gaat de helft van de inzet van de selectie naar het winst gedeelte, en de andere helft naar het plaats gedeelte.

2. Het plaats gedeelte van de weddenschap zal betaald worden op een fractie van de winnende prijs.

3. In alle races wordt het aantal runners het aantal dat onder de startorders komt.

4. Each way accumulator weddenschappen worden verwerkt als win-to-win, place-to-place.

5. In elke race met minder dan 5 starters, zullen each way weddenschappen gezien worden als “all-to-win” aangezien er geen plaatsen beschikbaar zijn.

6. Bij accumulatieve inzetten wordt de weddenschap teruggedraaid naar normale plaats winstkansen volgens het aantal runners in elke race.

7. Plaats weddenschappen worden niet aanvaard tenzij een minstens even groot bedrag geïnvesteerd wordt in winnen.

8. Waar er meer “plaats geld” is dan “win geld” in each way weddenschappen, wordt het extra gedeelte van de weddenschap ongeldig verklaard, zowel bij winst als bij verlies.

Plaats termen voor Each Way weddenschappen:

Alleen winnen
Alle races
2-4 runners
¼ odds 1,2
Alle races
5-7 runners
1/5 odds 1,2,3
Alle races
8-11 runners
1/5 odds 1,2,3
Niet-handicaps
12 of meer runners
¼ odds, 1,2,3
Handicaps
12 – 15 runners
¼ odds 1,2,3,4
Handicaps
16 of meer runners

9. Als Each Way termen niet correct gepubliceerd werden op de website, zal de Operator overeenkomstig de weddenschappen verwerken

10. De Operator behoudt zich het recht voor om weddenschappen Alleen Winnen te verklaren op bepaalde races naar eigen wil.

Races met Extra Plaatsen

1. Wanneer Extra Plaatsen aangeboden worden, zijn deze onderworpen aan de volgende Voorwaarden voor het minimumaantal runners voordat de Plaatsen uitbetaald worden - tenzij anders aangegeven.

(a) Races die 1 Extra Plaats boven het gebruikelijke aantal in deze tak aanbieden (bijv. 4 Plaatsen in plaats van 3)

Als non-runners ertoe leiden dat het aantal deelnemende paarden onder het vereiste minimum valt, dan gelden de Standaardvoorwaarden voor Plaatsen.

 • 4 Plaatsen: minimaal 12 Runners
 • 5 Plaatsen: minimaal 16 Runners

(a) Races die 2 of meer Extra Plaatsen boven het gebruikelijke aantal in deze tak (bijv. 6 Plaatsen in plaats van 4)

Als non-runners ertoe leiden dat het aantal deelnemende paarden onder het vereiste minimum valt, dan keren we terug tot het uitbetalen van 1 Extra Plaats meer dan gebruikelijk is.

 • 5 Plaatsen: minimaal 12 Runners
 • 6 Plaatsen: minimaal 16 Runners
 • 7 Plaatsen: minimaal 22 Runners

Garantie voor beste odds (Best Odds Guaranteed, BOG) komt niet in aanmerking voor races met extra plaatsen, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld de UK Derby, UK Gold Cup en UK Grand National).

Weddenschappen op de winnaar in races met extra plaatsen komen in aanmerking voor BOG.

Het aanbod van SP-weddenschappen kan naar eigen goeddunken van Betway ingetrokken worden in Races met Extra Plaatsen.

Vroege Prijs Races:

1. Elke dag bieden we Vroege Prijzen aan op een bepaalde selectie paardenraces.

2. Vroege Prijzen zijn onderhevig aan Tattersalls Regel 4 deducties. Als een paard teruggetrokken wordt, niet volgens de regels in een Vroege Prijs race, dan zal uw inzet op deze selectie terugbetaald worden. Weddenschappen op runners in de race zijn onderhevig aan een regel 4 deductie, gebaseerd op de laatste Vroege Prijs beschikbaar op het moment dat het paard teruggetrokken werd (zie Regel 4).

Alle weddenschappen geplaatst op paardenraces uit het VK en Ierland zullen afgehandeld worden op basis van ‘First Past the Post’ (FPP) EN het officiële resultaat.

1. First Past the Post: het onmiddellijke resultaat nadat de race voltooid werd (uitzonderingen zijn van toepassing, gelieve de relevante sectie hieronder te bekijken).

2. Officieel resultaat: wordt bekendgemaakt bij het “wegen” op de dag zelf, na mogelijke navraag van een wedstrijdofficial en/of nadat men mogelijke bezwaren overwogen heeft. Als er wijzigingen gemaakt worden aan het resultaat nadat het officiële resultaat bekendgemaakt werd, zal de afhandeling van de weddenschappen niet gewijzigd worden.

Uitzonderingen op FPP

1. Deze aanbieding is enkel geldig voor winnende enkelvoudige en meervoudige weddenschappen en het winnend gedeelte van een Each-Way weddenschap.

2. Enkel weddenschappen geplaatst op paardenraces uit het VK & Ierland komen in aanmerking. Weddenschappen geplaatst op paardenraces die niet in het VK of Ierland plaatsvinden worden afgehandeld op het resultaat dat officieel bekendgemaakt wordt door de jury en bevestigd wordt door de bekendmaking van de ‘weging’. Als er wijzigingen gemaakt worden aan het resultaat nadat het officiële resultaat bekendgemaakt werd, zal de afhandeling van de weddenschappen niet gewijzigd worden.

3. FPP is enkel van toepassing op de race-winnaar markt, andere markten komen niet in aanmerking.

4. FPP is niet van toepassing wanneer een selectie het verkeerde gewicht draagt of als de jockey de weging niet uitgevoerd heeft.

5. FPP is niet van toepassing op een selectie die op de verkeerde baan loopt.

6. FPP is niet van toepassing op lange termijn weddenschappen.

7. FPP is niet van toepassing op Forecasts of Tricasts.

8. FPP is niet van toepassing op races die geannuleerd worden.

9. FPP is niet van toepassing wanneer een selectie foutief wordt aangekondigd als winnaar door de jury.

10. FPP is niet van toepassing op een weddenschap die geplaatst wordt op een race met slechts twee deelnemers.

Wedstrijd weddenschappen:

1. Weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële resultaten.

2. Als een selectie niet start, worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

3. Dead heat regels zijn van toepassing.

4. Één van de twee selecties in elke wedstrijd weddenschap moet de wedstrijd uitrijden, anders zal de weddenschap ongeldig verklaard worden.

Weigering van Weddenschappen

1. De Operator behoudt zich het recht voor om een Paardenrace Weddenschap te weigeren zonder hiervoor een reden te geven.

2. In deze uitzonderlijke omstandigheden zullen we de Klant hierover informeren (hiervoor gebruiken we de contactinformatie die terug te vinden is op zijn of haar account) voor de eerste Race van de weddenschap plaatsvindt.

Reserves

1. Sommige races bevatten reserves waarop, in onze Vroege Prijzen, kan ingezet worden.

2. Wanneer er niet op een reserve kan worden ingezet, dan telt deze reserve niet mee bij de verwerking van de weddenschap.

3. Wanneer er op 1 of meerdere reserves kan worden ingezet, dan wordt de eindpositie van deze reserves gebruikt bij de verwerking van de weddenschap.

4. De prijs van Reserves die starten kan opwegen tegen Regel 4, toepasbaar op de niet-starters.

Rule 4’s / a.k.a “Tattersalls Rule 4(c)”

1. Prijs op het moment van terugtrekking* en bedrag afgetrokken in € (of equivalent) van de winsten:

*Tijd van Terugtrekking = Wanneer de Operator de niet-starter terugtrekt van de Weddenschap Markt (Niet het moment waarop het Paard door zijn trainer wordt teruggetrokken).

Non-Renner Prijs bij Terugtrekken
Bedrag Afgetrokken van de Winsten
1/9 of lager
90c in de €1
2/11 tot 2/17
85c in de €1
1/4 tot 1/5
80c in de €1
3/10 tot 2/7
75c in de €1
2/5 tot 1/3
70c in de €1
8/15 tot 4/9
65c in de €1
8/13 tot 4/7
60c in de €1
4/5 tot 4/6
55c in de €1
20/21 tot 5/6
50c in de €1
Evs tot 6/5
45c in de €1
5/4 tot 6/4
40c in de €1
13/8 tot 7/4
35c in de €1
15/8 tot 9/4
30c in de €1
5/2 tot 3/1
25c in de €1
10/3 tot 4/1
20c in de €1
9/2 tot 11/2
15c in de €1
6/1 tot 9/1
10c in de €1
10/1 tot 14/1
5c in de €1
Boven 14/1
Geen deductie

Toon prijzen / a.k.a Board prijzen:

De Operator behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen ook als deze dan verschillen van de Renbaan Show prijzen.

SP weddenschappen

De Operator zal de Industrie SP terugbetalen op alle weddenschappen die als “SP” of “Favoriet” worden gemarkeerd.

Walkover / Ongeldige Races

Alle weddenschappen op races die als “walkover” (enige deelnemer) of “ongeldig” verklaard worden, zullen niet geldig zijn, zowel bij winst als verlies.

Terugtrekkingen / Non Runners

1. Als een paard aan de start verschijnt maar weigert te racen, dan wordt dit geclassificeerd als een verliezende weddenschap. Dit is inclusief situaties waarin het paard in de stal blijft, als het aan de start blijft staan of als het vele lengtes verliest.

2. Bij alle paardenraces waar een runner wordt teruggetrokken of als niet gestart beschouwd wordt – en daarom als Non-Runner (geen deelname) gezien wordt door de starter – zullen inzetten op deze selectie terugbetaald worden (behalve bij Lange Termijn weddenschappen).

3. Weddenschappen op de overblijvende runners van de race, geplaatst aan Vroege Prijzen of aan Showprijzen voor de terugtrekking, zullen onderhevig zijn aan een deductie. Dit is conform de Tattersalls Regel 4 (zie hierboven) en is afhankelijk van de Non-Runners (geen deelname) prijs op het moment van terugtrekking.

Winnende Afstanden

1. Een voorspelling op het totaal aantal winstmarges (afstand tussen eerste en tweede plaats) van elke race tijdens een bepaalde ontmoeting.

2. Voor races gewonnen met minder dan een lengte verschil, worden volgende criteria gebruikt:

 • Neus – 0.05 lengtes
 • Half hoofd – 0.1 lengtes
 • Hoofd – 0.2 lengtes
 • Nek – 0.3 lengtes
 • ½ lengtes – 0.5 lengtes
 • ¾ lengtes – 0.75 lengte

3. De maximale winstmarge in een National Hunt race is 30 lengtes.

4. Bij een walkover (enige deelnemer) zal de afstand 12 lengtes zijn in een National Hunt race.

5. De maximale winstmarge in een Flat race is 12 lengtes.

6. Bij een walkover (enige deelnemer) zal de afstand 5 lengtes zijn in een Flat race.

Paardenrace Acties

Hoeveel winnende favorieten – selecteer het aantal winnende favorieten voor de startprijs tijdens één treffen. Verenigde of co-favorieten zullen betaald worden zoals het laagste race kaartnummer.

Jockeys die een dubbel rijden – als jouw geselecteerde jockey 2 races of meer wint, dan spreken we van een gewonnen weddenschap. Iedere niet-deelnemer zal beschouwd worden als een verliezer, spares tellen niet mee.

Welke jockey zal de meeste winnaarsrondes rijden – selecteer een jockey die meer rondes wint dan één van zijn uitdagers. De uitkomst van de wedstrijd wordt beoordeeld als een gelijkspel als beide jockeys evenveel rondes winnen of geen van beide een ronde wint. Iedere niet-deelnemer zal beschouwd worden als een verliezer, spares tellen niet mee.

Jockeys rijden een Tripel – als jouw geselecteerde jockey 3 races of meer wint, dan spreken we van een gewonnen weddenschap. Iedere niet-deelnemer zal beschouwd worden als een verliezer, spares tellen niet mee.

Verhoogde Tripel Winst – een Verhoogde Tripel Winst is één weddenschap die bestaat uit drie selecties aan verhoogde winstkansen, alle selecties moeten winnen. Als één selectie niet deelneemt (non-runner), dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat reeds bekend is.

Verhoogde Tripel Plaats – een Verhoogde Tripel Plaats is één weddenschap die bestaat uit drie selecties aan verhoogde winstkansen, alle selecties moeten winnen. Als één selectie niet deelneemt (non-runner), dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat reeds bekend is.

Verhoogde Dubbele Plaats – een Verhoogde Dubbele Plaats is één weddenschap die bestaat uit twee selecties aan verhoogde winstkansen, alle selecties moeten geplaatst worden. Als één selectie niet deelneemt (non-runner), dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat reeds bekend is.

Verhoogde Dubbele Winst – een Verhoogde Dubbele Winst is één weddenschap die bestaat uit twee selecties aan verhoogde winstkansen, alle selecties moeten winnen. Als één selectie niet deelneemt (non-runner), dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat reeds bekend is.

Trainers die trainen voor een dubbel – als jouw geselecteerde trainer 2 races of meer wint, dan spreken we van een gewonnen weddenschap. Iedere niet-deelnemer zal beschouwd worden als een verliezer.

Trainers die trainen voor een tripel – als jouw geselecteerde trainer 3 races of meer wint dan spreken we van een gewonnen weddenschap. Iedere niet-deelnemer zal beschouwd worden als een verliezer.

Alle Startprijs favorieten eindigen bij de eerste twee – Combi: alle startprijs favorieten moeten bij de eerste twee eindigen waarbij de standaard paardenraces voorwaarden indachtig gehouden worden. Gezamenlijke of Co favorieten worden uitbetaald als het laagste racekaart nummer.

Bijkomende Each-Way/Extra Plaats Race: indien de Each-Way voorwaarden in de hoofdrace veranderen omwille van niet-renners, dan ondergaan de e/w-voorwaarden een lijnverandering. Ter illustratie: indien een race gereduceerd wordt van 4 naar 3 plaatsen, dan verandert de bijkomende Each-Way markt van 5 plaatsen naar 4 plaatsen e.d.  

Paardenrennen boosts en Verhoogde Winst/Plaats Prijzen

Niet-Renners

Enkele selectie-boosts: een Rule 4 (zie tabel hierboven) kan worden toegepast op Enkele boost of Verhoogde winst/plaatsen wanneer andere paarden in de race niet-renners worden.

Meervoudige selectie-boosts: indien een paard dat vermeld wordt in een Boost- of Verhoogde winst/plaats-markt met meerdere renners (bv. Dubbele boost) een niet-renner is, wordt de volledige weddenschap ongeldig verklaard.

Ante Post

Ante Post Paardenrennen Boosts worden afgehandeld volgens de wedstrijdregels. Waar selecties niet worden uitgevoerd, worden weddenschappen geclassificeerd als verliezers - tenzij anders vermeld.

Troostprijzen:

Voor alle Lucky Bets wordt de winst verwerkt aan “dubbele winstkansen” als enkel 1 winnaar geselecteerd is. Dit is van toepassing op het Winstgedeelte enkel als het een Each-Way weddenschap is.

1. Een Gratis Weddenschap telt niet mee voor bonussen of troostprijzen. Enkel wedden met echt geld of bonusgeld.

2. Weddenschappen die in aanmerking komen zullen verwerkt worden aan de geaccepteerde prijzen. We  trachten om het extra bedrag binnen het uur na de afhandeling van de  weddenschap te crediteren, al kan dit in uitzonderlijke omstandigheden  oplopen tot 24 uur.

Verzekerde weddenschap (paardenraces)

Een verzekerde weddenschap verzekert de weddenschap van de klant als zijn/haar paard verslagen wordt. U krijgt uw geld terug in de vorm van cash geld als uw paard als tweede of derde eindigt. Als u één van beide opties kiest (tweede of derde), ontvangt u een lichtjes verlaagde prijs.

Non-runners kunnen onderhevig zijn aan R4 deductie. *Bijvoorbeeld paard X wordt ondersteund in de Valler Verzekering markt op 11/4, wanneer de standaard Race Winnaar prijs 4/1 is. Een regel 4 deductie van 20p gebaseerd op de 4/1 wordt toegepast.

Verzekering bij een val

Als uw geselecteerde paard valt, zijn jockey uit het zadel werpt, neergehaald wordt tijdens de race dan wordt uw inzet teruggestort.

Als uw geselecteerde paard uit de race wordt gehaald (pull up), uitglijdt (slip up), door toedoen van een ander paard geduwd wordt (carried out), de omheining raakt of weigert te racen dan wordt de inzet niet teruggestort.

Non-runners kunnen onderhevig zijn aan R4 deductie. *Bijvoorbeeld paard X wordt ondersteund in de Valler Verzekering markt op 11/4, wanneer de standaard Race Winnaar prijs 4/1 is. Een regel 4 deductie van 20p gebaseerd op de 4/1 wordt toegepast.

Garantie voor beste odds

Beschikbaar voor weddenschappen op de winnaar van Ierse en Britse paardenrennen (met uitzondering van races met Arabische volbloeden en selecteer Extra Plaats races) die na 9 uur (Britse tijd) geplaatst worden. £ 1 of 50 p Each-way. Garantie voor beste odds is niet van toepassing op Ante-post-, Lucky 15, 31, 63-, overnacht-, positie-, wedstrijd-, boost-, verbeterde prijzen-, 'SP'-, gratisinzet- en cashout-weddenschappen

Garantie voor beste odds (Best Odds Guaranteed, BOG) komt niet in aanmerking voor races met extra plaatsen, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld de UK Derby, UK Gold Cup en UK Grand National).

Weddenschappen op de winnaar in races met extra plaatsen komen in aanmerking voor BOG.

Laatst bijgewerkt: 17/11/2022