Cookies stellen ons in staat om onze gebruikerservaring te optimaliseren en de marketingervaring beter af te stemmen op uw behoeften. Lees ons Cookiebeleid voor meer details.

Windhondenrennen Regels

Algemene regels Windhondenrennen

1. Alle bepalingen in deze sectie hebben alleen betrekking op windhondenrennen en hebben de voorkeur boven alle andere regels of bepalingen.

2. Alle weddenschappen op Windhondenrennen worden geplaatst op een specifieke hond en niet op het starthoknummer.

Acceptatie van weddenschappen

1. Betway behoudt zich het recht voor om de Show prijzen van de baan te wijzigen.

2. Betway behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken windhondenrennen van bepaalde banen niet aan te bieden.

Show Prijzen

Wanneer er Show Prijzen beschikbaar zijn, worden deze direct doorgegeven vanaf het windhondenstadion/de baan of kunnen deze intern zijn opgesteld door het Betway Trading-team. Als een windhond wordt teruggetrokken uit de race, zijn er geen Show Prijzen beschikbaar totdat een nieuwe markt is gevormd.

Vroege prijzen

1. Wij kunnen dagelijks vroege prijzen aanbieden op geselecteerde races. 

2. Vroege prijzen zijn onderhevig aan een Regel 4-deductie op elke teruggetrokken windhond die een lege startbox veroorzaakt en op basis van de laatste vroege prijs die op dat moment beschikbaar is.

3. Als in een race met vroege prijzen een hond wordt teruggetrokken en wordt vervangen door een reservehond, worden alle weddenschappen op die race ongeldig verklaard en wordt er een nieuwe prijs beschikbaar gesteld als daarvoor tijd is. 


Terugtrekkingen/reserves

1. Alle weddenschappen op Windhondenrennen worden geplaatst op de genoemde hond (niet op het starthoknummer).

2. Als een windhond een non-runner is en een leeg starthok veroorzaakt, kan een Regel 4-deductie worden toegepast (zie de tabel van Regel 4 van de Paardenrennen voor deductiepercentages).

3. Als een hond wordt teruggetrokken en wordt vervangen door een reservehond, worden alle weddenschappen op die race ongeldig verklaard en wordt er een nieuwe prijs beschikbaar gesteld als daarvoor tijd is.

4. De tijd van terugtrekking is wanneer Betway een runner uit een markt verwijdert; deze tijd kan verschillen met de officiële tijd van terugtrekking.

Uitgestelde windhondenrennen

1. Weddenschappen die zijn geplaatst op een ongeldige race, die uitgesteld is naar een later moment op dezelfde dag, blijven staan en worden verwerkt tegen de prijs die eerder die dag is bepaald. In het geval dat een hond wordt teruggetrokken, kan een Regel 4-deductie worden toegepast.

2. In het geval dat de race niet uitgesteld wordt naar een later moment op dezelfde dag, worden alle selecties van die race beschouwd als non-runners en ongeldig verklaard.

Ante-post

1. Alle weddenschappen zijn 'All in, run or not'.

2. De prijzen die voor specifieke competities worden aangeboden, zijn Ante-post tot en met de halve finale, wanneer de race niet kan worden aangevuld met een reserve.

3. Wanneer een reservewindhond opnieuw aangevoerd wordt in een competitie, blijven alle weddenschappen 'All in, run or not'. Als de opnieuw aangevoerde windhond voor winst gaat of in de race geplaatst wordt, blijven alle weddenschappen staan.

4. Weddenschappen die op de finale of op een enkel race-evenement geplaatst zijn, worden verwerkt op een non-runner-no-bet-basis, waarbij alle resterende weddenschappen worden verwerkt met een Regel 4-deductie (zie de tabel van regel 4 voor deductiepercentages).

5. Forecast- en tricast-weddenschappen worden niet aanvaard als Ante-postweddenschappen.

6. Als een Ante-postrace wordt uitgesteld maar later in hetzelfde kalenderjaar wordt gehouden, blijven de weddenschappen staan. Als een klant verzoekt om zijn/haar weddenschap ongeldig te verklaren, dan kan dit voorafgaand aan de wedstrijd worden gedaan.

7. Andere honden kunnen op verzoek worden toegevoegd en honden kunnen worden toegevoegd tot op het laatste moment van aankondiging.

Uitzonderingen m.b.t. Amerikaanse windhondenrennen:

1. We kunnen prijzen aanbieden van verschillende Amerikaanse windhondenrenbanen. Each-way voorwaarden zijn van toepassing zoals getoond in onderstaande tabel.

2. Forecast- en tricast-weddenschappen worden niet geaccepteerd als onderdeel van onze Amerikaanse windhondenrendiensten en weddenschappen die per ongeluk worden geplaatst op forecast en tricast worden ongeldig verklaard.

3. Startprijzen worden verwerkt volgens de laatste prijs van de pool (Tote-prijs) van een externeprovider. 

Uitzonderingen m.b.t. Australische windhondenrennen:

1. We kunnen prijzen aanbieden van verschillende Australische windhondenrenbanen. Each-way voorwaarden zijn van toepassing zoals getoond in onderstaande tabel.

2. Forecast- en tricast-weddenschappen worden niet geaccepteerd als onderdeel van onze Australische windhondenrendiensten en weddenschappen die per ongeluk worden geplaatst op forecast en tricast worden ongeldig verklaard.

3. Startprijzen worden verwerkt volgens de laatste prijs van de pool (Tote-prijs) van een externeprovider. 


Each-way weddenschappen:

1. Een Each-way weddenschap bestaat uit twee inzetten, een voor de winnaar en een voor de positie. Als uw selectie op de eerste plaats eindigt, dan wint u zowel de winnaar- als de positieweddenschap. Weddenschappen worden verwerkt op de winnaar, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat het een Each-way weddenschap is. De positieweddenschap van Each-way weddenschappen op windhondenraces wordt verwerkt volgens de volgende positievoorwaarden.

2-4 runners
Alleen de winnaar
5-7 runners
1/4 odds, 1, 2
8+ runners
1/5 odds, 1, 2, 3

2. Wanneer er een onvoldoende aantal finalisten is voor de aangekondigde positievoorwaarden, dan worden alleen officieel geplaatste runners als succesvolle selecties beschouwd en zijn weddenschappen op niet-finalisten verloren.

3. Als u een Each-way weddenschap plaatst op een race of evenement voor alleen de winnaar, dan moet de totale inzet worden geplaatst op een winnaar.

4. Als de Each-way voorwaarden veranderen in de race, dan zijn deze nieuwe voorwaarden van toepassing op uw weddenschap.


Straight forecasts

1. Onder voorbehoud van de volgende regels accepteren we enkelvoudige, dubbele en drievoudige forecasts als onderdeel van onze reguliere zaken. Forecast-accumulatorweddenschappen die per ongeluk zijn geaccepteerd en die niet voldoen aan bovenstaand systeem en bovenstaande voorwaarden, worden verwerkt als drievoudige forecasts waarbij de betreffende inzet gelijk wordt verdeeld over het aantal beschikbare trebles.

2. Forecast-weddenschappen worden verwerkt op basis van de opbrengsten die worden bekendgemaakt door de CSF of BAGS/BEGS F/C. Als er, om welke reden dan ook, geen resultaat is gegenereerd door CSF of BAGS/BEGS, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

3. Forecast-weddenschappen worden ongeldig verklaard wanneer minder dan drie runners deelnemen aan een evenement of als u een ongenoemde favoriet selecteert.

4. In geval van non-runners wordt de weddenschap als volgt verwerkt:

A - Non-runner in een forecast met twee selecties: de weddenschap wordt een enkelvoudige weddenschap op de winnaar met SP op de overgebleven selectie.

A - Non-runner in een forecast met drie selecties: de weddenschap wordt een reverse forecast-weddenschap op de twee overgebleven selecties. Bij twee non-runners wordt de weddenschap een enkelvoudige weddenschap op de winnaar met SP op de overgebleven selectie.

5. Bij races waarin een windhond als enige eindigt en er geen forecastdividend wordt gegenereerd, worden alle forecast-weddenschappen die deze windhond als eerste finalist hebben geselecteerd verwerkt als een enkelvoudige weddenschap op de winnaar met SP op de winnende windhond. Alle andere forecast-weddenschappen in de race zijn verloren.

6. In het geval dat twee of meer windhondendead heaten voor de eerste of tweede plaats, dan worden aparte dividenden bekendgemaakt en uitbetaald aan elke in aanmerking komende forecast.

Tricasts

1. Tricast-weddenschappen, waarin selecties in specifieke races op de eerste, tweede en derde plaats en in de juiste volgorde moeten eindigen, worden alleen geaccepteerd in enkelvoudige weddenschappen. Inzetten voor tricast-accumulatorweddenschappen die per ongeluk zijn geaccepteerd, worden gelijk verdeeld om elke tricast-race in enkelvoudige weddenschappen te verdelen.

2. Tricasts op windhonden (BAGS/BEGS) worden alleen geaccepteerd voor races waarvoor een officieel door de computer gegenereerd Tricastdividend is bekendgemaakt.Als een tricast op een race met 6 honden niet is bekendgemaakt, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Als een non-runner deelneemt aan de race, waardoor de tricast-weddenschap wordt verwijderd, dan wordt uw weddenschap ongeldig verklaard.

3. Tricasts worden verwerkt volgens de officiële computeruitslagen.

4. In geval van een non-runner in de race worden alle tricast-weddenschappen ongeldig verklaard, ook als er een reserve aangevoerd wordt.

5. In het geval dat twee of meer windhonden dead heaten voor de eerste, tweede of derde plaats, dan worden aparte dividenden bekendgemaakt en uitbetaald aan elke in aanmerking komende tricast.

Speciale windhondenweddenschappen/Betway Boosts/Extra markten/Verbeterde speciale weddenschappen

1. Als er in een Betway Boost een non-runner is, kan een Regel 4-deductie worden toegepast.

2. Als er in andere markten een non-runner is, kan een Regel 4-deductie worden toegepast.

3. Wij kunnen verbeterde dubbele/drievoudige winnaar/positie-weddenschappen aanbieden. Deze markt zal duidelijk worden aangegeven.

4. Een teruggetrokken windhond in deze markt zorgt ervoor dat de markt ongeldig wordt verklaard, tenzij het resultaat al bekend is. Voor een teruggetrokken hond kan op de getroffen race een Regel 4-deductie worden toegepast.


Wedstrijdweddenschappen:

1. In geval van een non-runner worden wedstrijdweddenschappen ongeldig verklaard.

2. Als één windhond de course niet afmaakt, wordt de andere windhond als de winnaar beschouwd. Als geen van beide windhonden de course afmaakt, worden de weddenschappen ongeldig verklaard. 

Trap challenge

1. Wij kunnen prijzen aanbieden op welk starthok de meeste races wint op geselecteerde bijeenkomsten.

2. Trap challenge-weddenschappen worden niet beïnvloed door reserves, lege starthokken of ongeldige races.

3. Als een race in een dead-heat-situatie eindigt, ontvangt elk starthok een 'halve winst'; hetzelfde geldt als er sprake is van een drievoudige dead heat, dan ontvangt elk starthok 'één-derde winst' enzovoorts.

4. In het geval dat een bijeenkomst niet start, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

5. Als twee of meer starthokken hetzelfde aantal winsten boekt, zijn de dead-heat-regels van toepassing.

Winnende Afstanden:

1. Deze weddenschappen zijn voorspellingen op de totale winstmarges (afstand tussen eerste en tweede plaats) van elke race tijdens een bepaalde meeting, meestal uitgezonden op televisie.

2. Voor races gewonnen met minder dan een lengte verschil, worden volgende criteria gebruikt:

  • Dead Heat = 0
  • Half hoofd = 0.1 lengtes
  • Hoofd = 0.2 lengtes
  • Nek = 0.3 lengtes
  • 1/4 lengte = 0.25 lengtes
  • ½ lengtes = 0.5 lengtes
  • ¾ lengtes = 0.75 lengtes

3. De maximale winstmarge is 10 lengtes.

4. Indien er twee of meer “walk-overs” plaatsvinden in een meeting of als races gestaakt worden of ongeldig verklaard worden, dan zullen weddenschappen afgehandeld worden met een standaard afstand van 2 lengtes. Indien er drie of meer walkovers plaatsvinden in een meeting of de race verlaten of ongeldig verklaard wordt, dan worden de weddenschappen verbeurd verklaard tenzij de winning over band voor deze markt reeds behaald is. In dit geval blijft de weddenschap geldig.


Regel 4 / “Tattersalls Rule 4(c)”:

1. Prijs op het moment van terugtrekking* en afgetrokken bedrag in € (of equivalent) van de winsten:

*Tijd van Terugtrekking = Wanneer Betway de niet-starter terugtrekt van de Betway Weddenschap Markt (Niet het moment waarop de windhond door zijn trainer wordt teruggetrokken).

Regel 4 Deductie tabel

Non-Renner Prijs bij Terugtrekken
Bedrag Afgetrokken van de Winsten
1/9 of lager
90c in de €1
2/11 tot 2/17
85c in de €1
1/4 tot 1/5
80c in de €1
3/10 tot 2/7
75c in de €1
2/5 tot 1/3
70c in de €1
8/15 tot 4/9
65c in de €1
8/13 tot 4/7
60c in de €1
4/5 tot 4/6
55c in de €1
20/21 tot 5/6
50c in de €1
Evs tot 6/5
45c in de €1
5/4 tot 6/4
40c in de €1
13/8 tot 7/4
35c in de €1
15/8 tot 9/4
30c in de €1
5/2 tot 3/1
25c in de €1
10/3 tot 4/1
20c in de €1
9/2 tot 11/2
15c in de €1
6/1 tot 9/1
10c in de €1
10/1 tot 14/1
5c in de €1
Boven 14/1
Geen deductie


Laatst bijgewerkt: 14/05/2020 om 10:00 CEST.