Cookies stellen ons in staat om onze gebruikerservaring te optimaliseren en de marketingervaring beter af te stemmen op uw behoeften. Lees ons Cookiebeleid voor meer details.

Algemene Regels

Algemene Regels

1. Betway stelt de maximum limiet voor uitbetalen in per Klant en per sport naar eigen inzicht. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen zich bewust te zijn van elke limiet, voor het plaatsen van een weddenschap. Bij accumulators of meervoudige weddenschappen wordt voor de maximum uitbetalings-limiet de laagste limiet gehanteerd.

2. Dead-Heats: Wanneer een Dead-Heat zich voordoet, worden winnaars uitbetaald op een “split-stakes”-basis. (vb. Wanneer twee paarden dead-heat eindigen, en dus beide winnen, krijgt de winnaar de helft van de inzet als winst.)

3. Vanzelfsprekende Fout Regel: Alle winstkansen, lijnen en handicaps zijn onderworpen aan schommelingen en zijn enkel blijvend wanneer de weddenschap wordt geaccepteerd. Wanneer een vanzelfsprekende fout of een systeemfout resulteert in een foute prijs, lijn of handicap in een weddenschap, of in een deel van een weddenschap bij een meervoudige weddenschap of Parley, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Wanneer de fout tijdig wordt opgemerkt zal de Operator een redelijke inspanning leveren om de klant te contacteren en de klant de kans geven om de weddenschap volgens correcte winstkans/lijn/handicap te plaatsen. Als dit niet mogelijk is wegens tijdgebrek of een andere reden, kan een te veel betaald bedrag van uw account worden teruggevorderd door Betway. Betway heeft ook het recht om uw acccount op de juiste manier aan te passen en daarmee de fout te corrigeren. Dergelijke fouten kunnen, maar niet uitsluitend, een verkeerde prijs, een late weddenschap of incorrecte vereffening zijn.

4. Weddenschappen op evenementen die reeds van start zijn gegaan zullen ongeldig worden verklaard, tenzij het om een "live-wedden"-evenement gaat.

5. Indien een wedstrijd/event niet doorgaat op zijn oorspronkelijke aanvangsdatum of verplaatst wordt naar een andere datum, dan blijven de weddenschappen geldig voor die nieuwe datum. Indien blijkt dat de wedstrijd/event uiteindelijk niet afgewerkt zal worden, dan worden alle selecties ongeldig verklaard. Deze regel is van toepassing op iedere sportmarkt met uitzondering van honkbal (zie regel 6), tennis (zie algemene voorwaarden ‘Tennis’) en toernooigebonden of niet-reguliere voetbalwedstrijden (zie algemene voorwaarden ‘Voetbal’). Gelieve ook regel 7 aangaande de combi- en systeemweddenschappen door te nemen. Met betrekking tot Verhoogde Combi’s: indien de wedstrijden of events uitgesteld of geannuleerd worden en daardoor niet binnen de 24 uur na het geplande aanvangsuur kunnen plaatsnemen, dan wordt de Verhoogde Combi ongeldig verklaard.

6. Indien een honkbalwedstrijd uitgesteld wordt, dan is bovenstaande regel (regel 5) niet van toepassing en worden alle selecties op de uitgestelde wedstrijd ongeldig verklaard zodra het uitstel officieel bevestigd wordt.

7. Indien er sprake is van een ongeldige selectie binnen een combi- of systeemweddenschap, dan wordt die individuele selectie ongeldig verklaard en blijft de weddenschap geldig voor de resterende selecties. Ter illustratie: een drievoudige combi die één ongeldige selectie bevat, wordt geïnterpreteerd als een tweevoudige combi. Eenzelfde benadering is van toepassing op combi- en systeemweddenschappen.

8. De officiële uitslag is finaal voor afhandelings-doeleinden, behalve wanneer specifieke regels daarmee in strijd zijn. De podium-positie in Motorsport Racing, de medaille-ceremonie in Atletiek en gelijksoortige officiële ceremonies of presentaties in andere sporten, worden ook als het officiële resultaat beschouwd.

9. Wanneer een Wedstrijd opgegeven wordt ten gevolge van blessure, slecht weer, publieksoverlast, etc. zijn alle weddenschappen die reeds voor de opgave werden afgehandeld, geldig. Bijvoorbeeld: Wanneer een voetbalwedstrijd in de tweede helft opgegeven wordt, zijn alle weddenschappen i.v.m. de eerste helft geldig. Bovendien, wanneer reeds een goal werd gescoord, is de eerste doelpuntenmaker geldig, maar de andere doelpuntenmakers niet. Voor tennis: Wanneer een speler in de 3de set met blessure uit de wedstrijd stapt, gelden alle weddenschappen uit de 1ste en 2de set wel.

10. Meervoudige weddenschappen die verschillende selecties binnen hetzelfde evenement combineren, worden niet geaccepteerd wanneer het resultaat van de ene selectie de andere beïnvloedt of door de andere beïnvloed wordt.

11. Betway behoudt zich het recht om elke weddenschap, of delen van de weddenschap, te weigeren en om dubbelzinnige weddenschappen ongeldig te verklaren. Zonder reden zullen weddenschappen niet ongeldig worden verklaard.

12. Betway behoudt zich het recht om elke weddenschap te annuleren van klanten die weddenschappen plaatsen op evenementen waarop ze zelf enige vorm van invloed uitoefenen, zijnde als deelnemer, scheidsrechter, coach, etc.

13. Voor even/oneven markten telt ‘geen doelpunten/punten’ als even, tenzij anders aangegeven.

14.Collusie

  • Meerdere weddenschappen kunnen als één beschouwd worden, wanneer een klant meerdere exemplaren van dezelfde weddenschap plaatst. Als dit gebeurt, kunnen alle weddenschappen ongeldig worden verklaard, behalve de eerste. Meerdere weddenschappen die dezelfde enkelvoudige selectie bevatten, kunnen als één beschouwd worden. Als dit gebeurt, kunnen alle weddenschappen ongeldig worden verklaard, behalve de eerste. Een voorbeeld kan zijn wanneer 1 bepaalde selectie herhaaldelijk opgenomen wordt in een Meervoudige weddenschap, met daarin andere ‘short-priced’-selecties.
  • Wanneer er bewijs is dat eenzelfde klant of syndicaat een serie weddenschappen plaatst die dezelfde (of zeer gelijkaardige) selecties bevatten, behoudt de Operator zich het recht voor om deze weddenschappen ongeldig te verklaren.

15. Het gebruik van een ‘banker’-selectie of selecties die online limieten omzeilen, is niet toegestaan. De Operator behoudt zich het recht voor om elke weddenschap die een enkelvoudige weddenschap combineert met andere selecties (geplaatst met als doel de online limieten van de Operator te omzeilen) ongeldig te verklaren. Wanneer dit het geval is, kunnen alle weddenschappen ongeldig worden verklaard, behalve de eerste.

16. Betway is niet verantwoordelijk voor enige fouten met betrekking tot de bekendmaking, tijden, plaatsen of resultaten die worden vrijgegeven op deze website, ondanks alle inspanningen om hun nauwkeurigheid te proberen verzekeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie bij publicatie te controleren.

17. Betway behoudt zich het recht om een betaling te weerhouden en om weddenschappen ongeldig te verklaren wanneer er bewijs is van volgende ontwikkelingen: (i) de integriteit van het evenement werd in vraag gesteld, (ii) wedstrijdmanipulatie werd gepleegd. Bewijs kan gebaseerd zijn op de grootte, het volume of de patronen van op de Operators’ geplaatste weddenschappen, op een of alle kanalen van de Operator.

18. Betway aanvaardt slechts één account per persoon. Accounts die later geopend worden met dezelfde postcode/persoonlijke gegevens/IP-adres die gelinkt zijn aan een reeds bestaand account kunnen onmiddellijk gesloten worden en weddenschappen zullen, naar eigen goeddunken, ongeldig verklaard worden. Betway behoudt zich het recht voor om mogelijke winsten gemaakt op deze weddenschappen terug te vorderen.

19. Regel 4 / of “Tattersalls Regel 4©” voor sporten die van toepassing zijn

Winstkansen op het moment van terugtrekking* en bedrag dat in € (of equivalent) wordt afgetrokken van de winst:

*Moment van terugtrekking = het moment waarop Betway de niet-deelnemer (non runner) terugtrekt uit de wedmarkt (niet het moment waarop de selectie teruggetrokken wordt uit de wedstrijd).

Regel 4 verminderingstabel

Winstkansen non-Runner bij terugtrekkingBedrag afgetrokken van winst
1/9 of lager90c van €1*
2/11 tot 2/1785c van €1*
1/4 tot 1/580c van €1*
3/10 tot 2/775c van €1*
2/5 tot 1/370c van €1*
8/15 tot 4/965c van €1*
8/13 tot 4/760c van €1*
4/5 tot 4/655c van €1*
20/21 tot 5/650c van €1*
Evs tot 6/545c van €1*
5/4 tot 6/440c van €1*
13/8 tot 7/435c van €1*
15/8 tot 9/430c van €1*
5/2 tot 3/125c van €1*
10/3 tot 4/120c van €1*
9/2 tot 11/215c van €1*
6/1 tot 9/110c van €1*
10/1 tot 14/15c van €1*
Hoger dan 14/1Geen vermindering

*Valuta-equivalent

20. Voor de afhandeling van weddenschappen ronden wij altijd af tot twee decimalen na de komma. Ter illustratie: €0.10 @ 3.75 (11/4) levert €0.37 op. 

Laatst bijgewerkt: 01/11/2017 op 11:30 CET.