Cricket

Wedstrijdwedden

Beschrijving: Wie wint de wedstrijd?

Regels: Alle wedstrijdweddenschappen worden afgehandeld in overeenkomst met de officiële competitieregels. Bij wedstrijden die afgewerkt worden tijdens ongunstige weersomstandigheden, worden de weddenschappen afgehandeld in overeenkomst met het officiële resultaat. Indien er geen officieel resultaat bekend is, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Ingeval van een gelijkstand zijn de dead-heat regels van toepassing indien er volgens de gangbare competitieregels geen winnaar bekendgemaakt werd. In competities waar een “bowl off” of een “super over” de winnaar bepaalt, worden weddenschappen afgehandeld op basis van het officiële resultaat. In Eerste Klasse Wedstrijden, indien het officiële eindresultaat een gelijkstand is, worden weddenschappen afgehandeld als een dead-heat tussen beide teams. Weddenschappen op een gelijkspel worden daarbij als verliezend beschouwd. Indien een wedstrijd gestaakt wordt door externe factoren, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij er een winnaar uitgeroepen wordt op basis van de gangbare competitieregels. Indien een wedstrijd afgeschaft wordt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien de wedstrijd niet herspeeld of binnen de 48 uur na de starttijd hervat wordt. Indien er een wijziging van locatie plaatsvindt, dan blijven alle weddenschappen geldig tenzij de thuis- en uitploeg switchen. In dit geval worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

Wedstrijdwedden: Dubbele Kans

Beschrijving: Zal het eindresultaat één van de volgende opties zijn?

Regels: Een gelijkstand wordt afgehandeld als een dead heat. Alle wedstrijdweddenschappen worden afgehandeld in overeenkomst met de officiële competitieregels. Indien er geen officieel resultaat gekend is, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Wedstrijdwedden: Gelijkspel geen weddenschap

Beschrijving: Wie wint de wedstrijd ingeval dat alle weddenschappen ongeldig zijn bij een gelijkspel?

Regels: Een gelijkstand wordt afgehandeld als een dead heat. Alle wedstrijdweddenschappen worden afgehandeld in overeenkomst met de officiële competitieregels. Indien er geen officieel resultaat gekend is worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Gelijkspel (tie)

Beschrijving: Eindigt de wedstrijd op een gelijkstand (tie)?

Regels: Alle weddenschappen worden afgehandeld in overeenkomst met het officiële resultaat. Indien de wedstrijd gestaakt wordt of indien er geen officieel resultaat gekend is, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Voor Eerste Klasse wedstrijden betekent een gelijkstand (tie) dat de ploeg die het tweede aan slag is er voor de tweede keer uitgewezen wordt op vlak van resultaat.

Winnaar van de Toss

Beschrijving: Wie wint de toss?

Regels: Welk team wint de toss? Normaal gezien neemt de toss 30 minuten voordat de eerste bal geworpen wordt plaats, al kan dit tijdstip uiteraard verschillen van competitie tot competitie. Weddenschappen hierop worden ongeldig verklaard indien blijkt dat de winnaar nog voor het plaatsen van de weddenschap gekend is. Indien er geen toss plaatsvindt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Toss/Dubbele Winst

Beschrijving: Wie wint er de toss, en wie wint nadien de wedstrijd?

Regels: Toss Winnaar regels: zie hierboven

Aantal runs in eerste Over

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord in de eerste “over” van de wedstrijd?

Regels: De eerste “over” moet afgelopen zijn vooraleer weddenschappen geldig zijn tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. Als een innings eindigt tijdens een over, dan wordt die over als volledig beschouwd tenzij dat de innings beindigd wordt door externe factoren zoals slecht weer. Dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de afhandeling reeds gebeurd is Extra’s en penalty runs in bijzonder worden in beschouwing genomen voor de verdere afhandeling.

Eerste Ball van de Wedstrijd/Innings

Beschrijving: Wat zal er gebeuren met de eerste bal van de wedstrijd/innings?

Regels: “Dode” ballen tellen niet, ten minste een (1) bal moet worden ‘afgeleverd’, zoniet worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.Wides/No Balls/Leg Byes – runs toegewezen aan deze, zijn niet van toepassing op deze markt vb. 5 Wides worden afgehandeld als Wide. Een Dot Ball is een worp die resulteert in geen runs, extra's of wickets.

Meeste Vieren/ Meeste Zessen

Beschrijving: Welk team slaat de meeste vieren/zessen?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Enkel vieren/zessen die gescoord worden vanuit een slag (van eender welke delivery – wettig of niet) tellen mee voor het totaal. Overthrows, all runn vieren/zessen en extra’s tellen niet mee. Vieren/zessen die gescoord worden in een super over tellen niet mee. In Eerste Klasse wedstrijden tellen alleen de eerste innings mee.

Meeste Extra’s

Beschrijving: Welk team zal het meeste extra’s toegevoegd hebben aan zijn slagscore?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Run Outs in een super over tellen niet mee. Alle wide deliveries, no balls, byes en penalty runs in de wedstrijd worden in beschouwing genomen voor het eindresultaat. Indien er runs van de slag zijn alsook extra’s van dezelfde delivery, dan tellen de runs van de bat niet mee voor het eindtotaal. In Eerste Klasse wedstrijden, tellen enkel eerste innings extra’s mee.

Meest toegestane Run Outs

Beschrijving: Welk team zal de meeste run outs in de wedstrijd toestaan?

Regels: Een “toegestane” run out betekent dat een lid van dat team uit is terwijl hij aan slag is. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Run Outs in een super over tellen niet mee. In Eerste Klasse wedstrijden, tellen enkel eerste innings run outs mee.

Hoogste Eerste Over

Beschrijving: Welk team scoort de meeste runs in de Eerste Over van zijn innings?

Regels: De eerste “over” moet afgelopen zijn vooraleer weddenschappen geldig zijn tenzij de afhandeling zich al voltrokken heeft. Indien de innings beindigd worden tijdens de eerste over door externe factoren, waaronder slecht weer, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard tenzij een afhandeling zich reeds voltrokken heeft. Extra’s en penalty runs tellen mee voor de afhandeling.

Hoogste Eerste Groep van Overs

Beschrijving: Welk team zal de meeste runs scoren na na het eerste gespecifeerde aantal overs van hun innings?

Regels: Indien het aantal overs niet volledig is dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard, tenzij het team volledig uit is, declareert, het doel behaalt of als de afhandeling van de reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden refereert de markt slechts naar de eerste innings van ieder team.

Hoogste Eerste Partnership

Beschrijving Welk team scoort de meeste runs voordat zij hun eerste wicket verliezen?

Regels: Indien het team dat aan slag is het einde van haar toegestane overs bereikt, haar doel bereikt of declareert voordat de eerste wicket valt, dan wordt het resultaat vastgelegd. Voor afhandelingsdoeleinden telt een afvallende slagman niet mee als een wicket. In wedstrijden met een beperkt aantal overs worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal innings afgenomen is door een aantal externe factoren waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds heeft plaatsgevonden. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Bij Eerste Klasse wedstrijden refereert de markt enkel naar de eerste innings van ieder team. Match markt.

Match Vieren / Zessen

Beschrijving: Hoeveel vieren/zessen worden er in een wedstrijd geslagen?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Run Outs in een super over tellen niet mee. Enkel vieren/zessen die gescoord worden na een slag (van eender welke delivery – wettig of niet) tellen mee voor het eindtotaal. Overthrows, all run vieren/zessen en extra’s worden niet in beschouwing genomen. Vieren/zessen die in een super over gescoord worden tellen ook niet mee. In Eerste Klasse wedstrijden tellen alleen de eerste innings mee.

Match Extra’s

Beschrijving: Hoeveel extra’s worden er gescoord tijdens de wedstrijd?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Indien er runs plaatsvinden buiten de slag om alsook extra’s van dezelfde delivery, dan tellen de runs buiten de slag om neit mee voor het eindtotaal. Extra’s in een super over tellen niet mee.

Wedstrijd Run Outs

Beschrijving: Hoeveel run outs zullen er in een wedstrijd zijn?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Run Outs in een Super Over tellen niet mee.

Match Ducks

Beschrijving: Hoeveel ducks worden er in totaal gescoord tijdens de wedstrijd?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Duck is een cricketterm en geldt voor een batsman die uit geslagen wordt zonder een run te hebben gescoord. Een retired hurt telt niet mee als dismissal. Ducks in een super over tellen niet mee.

Match Wides

Beschrijving: Hoeveel wides worden er tijdens de wedstrijd gescoord?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Runs die voortkomen uit een wide delivery, met uitzondering van penalty runs, tellen mee voor het eindtotaal. Windes in een super over tellen niet mee.

Match Wickets/Stumpings/No Balls/Maidens

Beschrijving: Hoeveel wickets/stumpings/maidens vallen er in een wedstrijd?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Retired hurt telt niet mee als dismissal. Super Over telt niet mee.

Totaal Wedstrijd Runs

Beschrijving: Hoeveel runs worden er tijdens de wedstrijd gescoord?

Regels: In beperkte overs-wedstrijden (limited overs matches), zullen weddenschappen ongeldig worden verklaard als het niet mogelijk is geweest om ten minste 80% van de geplande overs die zouden worden gebowld, te vervolledigen door externe omstandigheden, inclusief slecht weer, behalve als het afhandelen van de weddenschap reeds is bepaald. In getrokken First Class-wedstrijden, zullen weddenschappen ongeldig worden verklaard als minder dan 200 overs werden gebowld, behalve als het afhandelen van de weddenschap reeds is bepaald. Super overs tellen niet mee.

First Innings Lead /1st Innings Run Handicap

Beschrijving: Wat zal de run achterstand zijn tussen de eerste innings in een Eerste Klasse match?

Regels: Beide eerste innings moeten vervolledigd worden. Dead heat regels zijn van toepassing ingeval van een gelijkstand (tie). In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Hoogste Opening Partnership

Weddenschappen zijn geldig als beide partnerships volledig zijn of als er een uitkomst beslist is. De opening partnership is de score bij de val van de eerste wicket. Dead heat regels zijn van toepassing.

Vijftig/Honderd in Match

Beschrijving: Zal er een vijftig/honderd gescoord worden tijdens de match?

Regels: Iedere score van 50 of meer telt als vijftig. Hetzelfde geldt voor honderd. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Vijftig/Honderd in Eerste Innings

Beschrijving: Wordt er een vijftig/honderd gescoord tijdens de eerste innings van de wedstrijd?

Regels: Iedere score van 50 of meer telt als vijftig. Hetzelfde geldt voor honderd.

In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Hoogste Individuele Score

Beschrijving: Wat is de hoogste score die een slagman slaat tijdens de match?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Dead Heat regels van toepassing.

Rabbit Runs

Beschrijving: Hoeveel runs scoort de nummer 11 in de wedstrijd?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. De nummer 11 wordt geacht de laatste man te zijn die naar voren treedt om de innings te slaan, ongeacht voorgaande slagorde. Indien de innings vervolledigd wordt zonder toedoen van de nummer 11, dan wordt de slagman geacht een 0 gescoord te hebben. Als meer dan 11 spelers slaan, zal de markt ongeldig worden verklaard.

Maximum Over in Match

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord tijdens de hoogst scorende over van de wedstrijd?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Alle runs, inclusief extra’s, tellen mee voor de verdere afhandeling. Super overs worden niet in beschouwing genomen.

Spelersmarkten - Matchen

Beste batsman/bowler/man van de match

Inzetten op spelers waarvan vóór het begin van de match is bevestigd dat deze niet in het startende elftal zitten, worden gecanceld. Spelers die wel in het startende elftal zitten, maar niet batten/bowlen, worden verwerkt als verliezers.

Match Top Batsman

Beschrijving: Welke slagman scoort de meeste runs in een wedstrijd?

Regels: Het resultaat van deze markt is bepaald op de slagman met de hoogste individuele score in de wedstrijd. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 50% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Als twee of meer spelers hetzelfde aantal runs scoren, dan zijn de dead heat regels van toepassing. Runs die gescoord worden in een super over tellen niet mee. Als een speler bij de toss niet werd genoemd, maar later wordt vervangen, wordt deze speler nog steeds meegeteld, alsook de vervangspeler.

Match Top Bowler

Beschrijving: Welke bowler neemt de meeste wickets in de match?

Regels: Het resultaat van deze markt is bepaald op de bowler met de meeste wickets in de match. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 50% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Indien twee of meer bowlers hetzelfde aantal wickets genomen hebben, dan wordt de bowler die hier het minst aantal runs voor nodig had uitgeroepen tot winnaar. Indien er twee of meer bowlers zijn met hetzelfde aantal genomen wickets en uitgevoerde runs, dan zijn dead heat regels van toepassing. Genomen wickets in een super over worden niet in beschouwing genomen. Als een speler bij de toss niet werd genoemd, maar later wordt vervangen, wordt deze speler nog steeds meegeteld, alsook de vervangspeler.

Team van de Top Batsman

Beschrijving: Welk team zal de top slagman van de wedstrijd afleveren?

Regels: Zelfde regels van toepassing als bij de Match Top Batsman, met dead heat regels die van toepassing zijn indien de runs die gescoord worden door de top slagman op beide teams dezelfde is.

Team van de Top Bowler

Beschrijving: Welk team brengt de top bowler van de wedstrijd aan?

Regels: Dezelfde regels zijn van toepassing als Match Top Bowler, waarbij dead heat regels van toepassing zijn als wickets die genomen zijn door de top bowlers op beide teams dezelfde zijn.

Man van de Wedstrijd

Beschrijving: Wie wordt uitgeroepen tot man van de wedstrijd?

Regels: Weddenschappen worden afgehandeld op basis van de officieel uitgeroepen “man van de wedstrijd”. Dead heat regels zijn van toepassing. Indien er geen officiële “man van de wedstrijd” uitgeroepen wordt dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Delivery markt.

Runs off Delivery

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord vanuit een aangegeven delivery?

Regels: Het resultaat wordt bepaald door het aantal runs dat toegevoegd wordt aan het teamtotaal, van de aangegeven delivery. Voor de verwerking tellen niet-reglementaire ballen mee als worpen. Als een over bijvoorbeeld begint met een wide, dan zal de eerste worp worden verwerkt als (worp/bal) nr. 1 en, hoewel er geen reglementaire bal gebowld werd, zal de volgende bal worden beschouwd als worp (bal) nr. 2 voor die over. Als de worp leidt tot een vrije slag, of een vrije slag moet opnieuw gebowld worden omdat de worp niet reglementair was, tellen de runs die gescoord zijn tijdens de extra vrije slag niet mee. Alle runs, van de bat af of niet, tellen mee. Een wide met drie extra gelopen runs bijvoorbeeld, komt neer op 4 runs in totaal uit die worp. 

Runs in Over

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord in een specifieke over?

Regels: De specifieke over moet afgewerkt worden vooraleer de weddenschap geldig is tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Indien een innings eindigt tijdens een over dan wordt die over geacht volledig te zijn tenzij de innings beëindigd wordt door toedoen van externe factoren, waaronder slecht weer, waardoor de weddenschappen ongeldig verklaard worden tenzij dat de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Indien de over niet aanvangt voor een zekere reden, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Extra’s en penalty runs in bijzonder tellen mee voor de afhandeling van de weddenschap.

Boundary in Over

Beschrijving: Wordt er een boundary gescoord in een specifieke over?

Regels: Zoals “Runs in Over”. Enkel boundaries die gescoord worden vanuit een slag (vanaf eender welke delivery – wettig of niet) tellen mee als een boundary. Overthrows, all run fours en extra’s tellen niet mee als boundaries.

Wicket in Over

Beschrijving: Zal een wicket vallen in een specifieke over?

Regels: Zoals “Runs in Over”. Voor afhandelingsdoeleinden zal iedere wicket meetellen waaronder run outs. Een slagman die afvalt telt niet mee als een wicket. Indien een slagman getimed out wordt of afvalt dan wordt de wicket geacht de plaats ingenomen te hebben van de vorige bal.

Over Oneven/Even

Beschrijving: Zal het aantal runs dat gescoord wordt in de specifieke oneven of gelijk zijn?

Regels: Zoals “Runs in Over”. Nul wordt geacht een even nummer te zijn.

Group Market

Runs in Groepen van Overs

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord in een specifiek aantal overs?

Regels: Als het aangegeven aantal overs niet voltooid is, zal de weddenschap ongeldig zijn, tenzij het team all out is, verklaart, het doel bereikt, of wanneer de verwerking van de weddenschap al vaststaat. In matchen met beperkte overs zullen alle weddenschappen ongeldig zijn als het niet gelukt is om tenminste 80% van de overs te voltooien op het moment dat de weddenschap geplaatst werd, tenzij de verwerking van de weddenschap al voor de onvolledige groep overs vastgesteld is.

Wickets in Groepen van Overs

Beschrijving: Hoeveel wickets zullen er vallen in een gespecifeerd aantal overs?

Regels: Als het aangegeven aantal overs niet voltooid is, zal de weddenschap ongeldig zijn, tenzij het team all out is, verklaart, het doel bereikt, of wanneer de verwerking van de weddenschap al vaststaat. In matchen met beperkte overs zullen alle weddenschappen ongeldig zijn als het niet gelukt is om tenminste 80% van de overs te voltooien op het moment dat de weddenschap geplaatst werd, tenzij de verwerking van de weddenschap al voor de onvolledige groep overs vastgesteld is. Als een slagman timed out of retired out is, dan wordt de wicket geacht te hebben plaatsgevonden tijdens de vorige bal. Een slagman die door een blessure van het veld gaat, telt niet als een uitschakeling.

Runs in Sessie

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord in de gespecifeerde sessie?

Regels: Het resultaat wordt bepaald door het aantal runs dat gescoord wordt in een gespecifeerde sessie, ongeacht welk team deze scoorde. Indien er minder dan 20 overs gebowled worden in een sessie, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds heeft plaatsgevonden. Innings markt.

Innings Runs

Beschrijving: Hoeveel runs scoort het team dat aan slag is tijdens de huidige innings?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. Weddenschappen geplaatst op toekomstige innings blijven geldig ongeacht de runs die gescoord worden tijdens de huidige of voorgaande innings. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Penalty runs die na afloop van de innings worden toegekend, tellen niet mee als innings runs.

Wedden op proefwedstrijden - 'Totaal aantal runs in de eerste innings' verwijst naar de eerste inning die wordt voltooid in de match (van de geplande vier).

Innings Wickets

Beschrijving: Hoeveel wickets zal het team dat aan slag is verliezen tijdens de huidige innings?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is.

Innings VIeren/Zessen

Beschrijving: Hoeveel vieren/zessen slaat het team dat aan slag is in zijn huidige innings?

Regels: Zelfde voor Meeste Vieren/Zessen

Innings Extra’s

Beschrijving: Hoeveel extra’s zullen er toegevoegd worden aan de genaamde team’s batting innings?

Regels: Zelfde als Meeste Extra’s

Innings Run Outs

Beschrijving: Hoeveel run outs worden er tijdens de innings uitgevoerd?

Regels: Zelfde als Meeste Extra’s

Maximum Over in Innings

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord vanaf de hoogst scorende over van de huidige innings?

Regels: Zelfde als Maximum Over in Match

Innings Runs, Oneven of Even?

Beschrijving: Zal het totale aantal innings runs even of oneven zijn?

Regels: Indien de innings verlaten of opgeschort worden of als er geen officieel resultaat bekend is, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Innings die eindigen met een Boundary

Beschrijving: Zal de laatste bal van de innings een boundary zijn?

Regels: Enkel boundaries die na een slag gescoord worden (van eender welke delivery – wettig of niet) tellen mee als een boundary. Overthrows, all run vieren en extra’s tellen niet mee als boundaries. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien er een reductie is van het aantal geplande overs die gebowled zijn ten tijde dat de weddenschap geplaatst is door externe factoren zoals slecht weer. Indien de wedstrijd gestaakt wordt of er geen officieel resultaat gekend is, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Exacte Runs in Innings

Beschrijving: Hoeveel runs zal het team dat aan slag is tijdens de finale innings scoren?

Regels: Weddenschappen worden afgehandeld navenant het officiële resultaat. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien er een reductie is van het aantal geplande overs die gebowled zijn ten tijde dat de weddenschap geplaatst is door externe factoren zoals slecht weer. Indien de wedstrijd gestaakt wordt of er geen officieel resultaat gekend is, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Top Slagman in Innings

Beschrijving: Welke slagman scoort de meeste runs voor het genoemde team?

Regels: Het resultaat van deze markt wordt bepaald op basis van de slagman met de hoogste individuele score in de innings van een team. Het resultaat van deze markt is bepaald op de slagman met de hoogste individuele score in de wedstrijd. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 50% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. Wanneer twee of meer spelers hetzelfde aantal runs scoren, dan zijn dead heat regels van toepassing in de innings. Runs die gescoord worden in een super over tellen niet mee. Als een speler bij de toss niet werd genoemd, maar later wordt vervangen, wordt deze speler nog steeds meegeteld, alsook de vervangspeler.

Top Bowler in Innings

Beschrijving: Welke bowler zal het meeste wickets nemen voor het genoemde team?

Regels: Het resultaat van deze markt is bepaald op de bowler met de hoogste individuele score van wickets in individuele innings. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 50% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Indien twee of meer bowlers hetzelfde aantal wickets genomen hebben, dan wordt de bowler die hiervoor het minst aantal runs nodig had beschouwd als de winnaar. Indien er twee of meer bowlers zijn met hetzelfde aantal genomen wickets en uitgevoerde runs, dan zijn de dead heat regels van toepassing. Genomen wickets in een super over tellen niet mee. Indien geen enkele bowler een wicket in een innings nemen dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Als een speler bij de toss niet werd genoemd, maar later wordt vervangen, wordt deze speler nog steeds meegeteld, alsook de vervangspeler.

Last Man Standing

Beschrijving: Welke slagman zal niet uit zijn na de vervollediging van de innings?

Regels: Indien twee of meer slagmannen zijn die niet uit zijn na de vervollediging van de innings, dan wordt de laatste slagman die gecontroleerd wordt met een delivery (wettig of onwettig) voor afhandelingsdoeleinden als de winnaar beschouwd. Spelers worden geacht niet uit te zijn indien zij niet langer geblesseerd zijn of niet aan slag waren. In wedstrijden met een beperkt aantal overs worden weddenschappen ongeldig verklaard, volgend op het plaatsen van de weddenschap, indien het aantal innings afgenomen is door externe factoren zoals slecht weer. Als meer dan 11 spelers slaan, zal de markt ongeldig worden verklaard.

Slagman Runs

Beschrijving: Hoeveel runs zal de genoemde slagman scoren?

Regels: Indien de slagman de innings vervolledigt wanneer hij niet uit is, ten gevolge van een declaratie, het team dat het einde van zijn behaalde overs bereikt, of het team dat zijn doel bereikt; zijn score zal het finale resultaat zijn. Indien een slagman geen deel uitmaakt van de start line-up, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard. Indien een slagman geblesseerd van het terrein gaat, maar later terugkeert, dan wordt het aantal runs dat gescoord wordt door de slagman in die innings meegeteld. Indien de slagman niet terugkeert dan wordt de weddenschap afgehandeld tot en met het moment dat de slagman op het terrein stond. Of gaat door totdat het bepaald wordt.

In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Runs die gescoord werden in een super over tellen niet mee.

Slagman Vieren/Zessen

Beschrijving: Hoeveel vieren zal de genoemde slagman slaan?

Regels: Indien de slagman de innings vervolledigt wanneer hij niet uit is, ten gevolge van een declaratie, het team dat het einde van zijn behaalde overs bereikt, of het team dat zijn doel bereikt; zijn aantal vieren zal het finale resultaat zijn. Indien een slagman niet slaagt, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Indien een slagman geblesseerd afhaakt, maar later terugkeert, dan worden het aantal vieren/zessen dat geslagen werd door de slagman in de innings meegeteld. Indien de slagnman niet terugkeert, dan wordt de weddenschap afgehandeld op basis van het resultaat ten tijde van de afhaking van de speler In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Of gaat door totdat het bepaald wordt. Enkel vieren/zessen die gescoord zijn vanuit een slag (van eender welke delivery – wettig of niet) tellen mee voor het totaal aantal vieren. Overthrows, all run vieren/zessen en extra’s tellen niet mee. Vieren/zessen gescoord in een super over tellen niet mee.

Slagman Mijlpalen

Beschrijving: Zal de genoemde slagman het gespecifeerd aantal mijlpalen behalen?

Regels: Zelfde als “Slagman Runs”.

Gecombineerde Slagman Runs

Beschrijving: Hoeveel totale runs zullen de genoemde batsmen scoren?

Regels: Als “Slagman Runs”, en als een van de genoemde batsmannen niet bat, is de weddenschap ongeldig, tenzij de afhandeling van de weddenschap al is bepaald of nog zal worden bepaald

Methode van Dismissal

Beschrijving: Op welke manier zal de genoemde slagman uit zijn?

Regels: Indien de gespecifeerde slagman niet uit is dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Indien de gespecifeerde slagman geblesseerd het terrein verlaat en niet terugkeert, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Indien de slagman daadwerkelijk terugkeert dan blijven de weddenschappen geldig. Voor afhandelingsdoeleinden telt de bowler mee als een veldspeler tenzij anders vermeld.

Val van de Volgende Wicket

Beschrijving: Hoeveel runs zal het team dat aan slag is scoren wanneer de volgende wicket valt?

Regels: Indien het team dat aan slag is het einde behaalt van zijn toegestane overs, zijn doel behaalt of declareert voordat de gespecifeerde wicket valt, dan wordt het resultaat verzameld. Voor afhandelingsdoeleinden telt een slagman die geblesseerd afhaakt niet mee als een wicket. In wedstrijden met een beperkt aantal overs worden weddenschappen ongeldig verklaard, volgend op het plaatsen van de weddenschap, indien het aantal innings afgenomen is door externe factoren zoals slecht weer. Het resultaat wordt als bepaald beschouwd indien de lijn waarop de weddenschap geplaatst is aangenomen is, of de wicket in kwestie valt. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Of gaat door totdat het bepaald wordt.

Volgende Man die uit is

Beschrijving: Welke slagman wordt als volgende uit geslagen?

Regels: Indien de slagman geblesseerd afhaakt, of als er andere slagmannen aan de crease staan dan vooraf bepaald, dan worden de weddenschappen die geplaatst zijn op beide slagmannen ongeldig verklaard. Indien er geen wickets meer vallen, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

Methode van de volgende Wicket Dismissal

Beschrijving: Op welke wijze zal de volgende slagman uitgeslagen worden?

Regels: Het resultaat wordt bepaald door de dismissal method van de volgende wicket die valt. Voor afhandelingsdoeleinden zal een geblesseerde slagman niet meetellen als een wicket. Indien een batsman uitgeteld wordt, zijn alle weddenschappen ongeldig. Indien de gespecifeerde wicket niet valt, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard. Spelersmarkt. Voor afhandelingsdoeleinden telt de bowler mee als een veldspeler tenzij anders vermeld.

Slagman Wedstrijdweddenschap

Beschrijving: Welke van de genoemde spelers zal de meeste runs scoren?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Beide spelers moeten genoemd worden in de start line-up, of als vervanger verschijnen. Indien een van beiden ontbreekt dan worden de weddenschappen nog steeds afgehandeld. Runs die gescoord worden in een super over tellen niet mee.

Bowler Wedstrijdweddenschap

Beschrijving: Welk van de genoemde spelers zal de meeste wickets nemen?

Regels: In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Beide spelers moeten genoemd worden in de start line-up, of als vervanger verschijnen. Indien een van beiden ontbreekt dan worden de weddenschappen nog steeds afgehandeld. Wickets die in een super over genomen worden tellen niet mee.

Spelersprestatie Markten / All-Rounder Wedstrijdweddenschap

Beschrijving: Welke van de genoemde spelers zal de meeste punten scoren in het “speler prestatie- scoor systeem”?

Regels: Punten worden als volgt gescoord: 1 punt per run, 20 punten per wicket, 10 punten per catch, 25 punten per stumping. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Beide spelers moeten genoemd worden in de start line-up. Indien een van beiden ontbreekt dan worden de weddenschappen nog steeds afgehandeld. Beide spelers moeten genoemd worden in de start line-up, of als vervanger verschijnen. Indien een van beiden ontbreekt dan worden de weddenschappen nog steeds afgehandeld. Punten gescoord in een super over tellen niet mee.

Keeper Wedstrijdweddenschap

Beschrijving: Welke van de genoemde wicket keepers scoort meer punten in het “speler prestatie-scoor systeem”?

Regels: Punten worden gescoord zoals hierboven. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden weddenschappen ongeldig verklaard indien het niet mogelijk was om minstens 80% van de geplande overs te vervolledigen in ofwel innings door externe factoren, waaronder slecht weer, tenzij de afhandeling reeds gebeurd is. In Eerste Klasse wedstrijden worden de weddenschappen ongeldig verklaard indien er minder dan 200 overs gebowled worden, tenzij de afhandeling van de weddenschap reeds gebeurd is. Beide genoemde spelers moeten de wedstrijd aanvatten als een wicket keeper, of als vervanger verschijnen, maar indien hun spelrol verandert dan worden de weddenschappen nog steeds afgehandeld in overeenkomst met het voornoemde scoringssysteem. Punten gescoord in een super over tellen niet mee. Pop Up markt.

Vrije Slag

Beschrijving: Hoeveel team runs worden er gescoord vanaf de vrije slag delivery?

Regels: Het resultaat wordt bepaald door het aantal runs dat toegevoegd wordt aan het teamtotaal, vanaf een gespecifeerde delivery. Indien de vrije slag gerebowled wordt omwille van een onwettige delivery, dan tellen de runs die gescoord worden vanaf de tweede vrije slag niet mee. Extra’s en penalty runs worden voor de afhaneling van de weddenschap wel in beschouwing genomen. Bijvoorbeeld, indien een wide gebowled wordt op de gespecifeerde vrije slag delivery, dan is het resultaat 1. Dan wordt een volgende vrije slag markt aangeboden.

Race naar ‘X’ Runs

Beschrijving: Welke slagman zal eerst het aantal gespecifeerde runs bereiken?

Regels: Alle weddenschappen zijn geldig ongeacht iedere vorm van inperking. Indien geen enkele slagman het gespecifeerd aantal runs bereikt dan worden de markten afgehandeld als “geen enkel”.

Volgende die er 6 slaat

Beschrijving: Welke slagman slaat de volgende zes?

Regels: Alle weddenschappen zijn geldig ongeacht iedere vorm van inperking. All bets stand, regardless of any curtailment. Indien geen enkele slagman het gespecifeerd aantal runs bereikt dan worden de markten afgehandeld als “geen enkel”. Overthrows en extra’s tellen niet mee.

Volgende die een Wicket neemt

Beschrijving: Welke bowler zal de volgende wicket nemen in zijn innings?

Regels: Alle weddenschappen zijn geldig ongeacht iedere vorm van inperking. Indien geen enkele slagman het gespecifeerd aantal runs bereikt dan worden de markten afgehandeld als “geen enkel”. Rut outs, timed out, geblesseerd of een andere methods van afhaken dat toegekend wordt aan een specifieke bowler wordt afgehandeld als “geen van bovenstaande”.

Winnende Over

Beschrijving: In welke over van de innings van het genoemde team zal de match eindigen?

Regels: Alle weddenschappen worden ongeldig verklaard als er geen officieel resultaat bekend is. In wedstrijden met een beperkt aantal overs, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard en wordt, aansluitend op het plaatsen van een weddenschap, het maximale aantal overs gereduceerd.

Iedere weddenschap waarvan de afhandeling gebeurd is, is geldig.

Beide teams scoren 'X' runs

Beschrijving: Gaan beide teams het aangegeven aantal runs scoren? 

Regels: In matchen met beperkte overs zullen alle weddenschappen ongeldig zijn als het niet gelukt is om tenminste 80% van de overs te voltooien die in beide innings gebowld hadden moeten worden op het moment dat de weddenschap geplaatst werd, tenzij de verwerking van de weddenschap al voor de beperking bepaald is. Dit kan komen door externe factoren zoals slecht weer. Bij eerste klasse-matchen die in gelijkspel eindigen zullen weddenschappen ongeldig zijn als er minder dan 100 overs gebowld zijn in de eerste innings van beide teams, behalve als de verwerking van de weddenschap reeds vaststaat. Alleen runs die gescoord zijn in de eerste innings tellen mee wanneer een team verklaart dat de innings als voltooid zullen worden beschouwd voor de verwerking. 

Methode van uitschakeling eender welke slagman 

Beschrijving: Zal eender welke van de genoemde slagmensen uitgeschakeld worden volgens de aangegeven methode? 

Regels: Alle weddenschappen zullen vereffend worden, ongeacht of één van de slagmensen aan het eind van de innings 'not out' blijft, of geblesseerd uitgeschakeld wordt. 

Methode van uitschakeling beide slagmensen 

Beschrijving: Zullen beide genoemde slagmensen uitgeschakeld worden volgens de aangegeven methode? 

Regels: Hetzelfde als 'Methode van uitschakeling eender welke slagman'. 

Runs uit opeenvolgende worpen 

Beschrijving: Hoeveel runs worden er gescoord in elk van de aangegeven worpen? 

Regels: Hetzelfde als 'Runs per worp', behalve dat het aangegeven aantal runs gescoord moet worden in beide genoemde worpen. 

Wicket uit worp 

Beschrijving: Valt er een wicket in de aangegeven worp? 

Regels: De aangegeven worp moet gebowld worden om de weddenschappen in stand te houden. Voor de verwerking telt elke gevallen wicket, ook run outs. Een slagman die door een blessure van het veld gaat, telt niet als een wicket. Als een slagman een timed out of retired out is, dan wordt het wicket geacht te hebben plaatsgevonden tijdens de vorige bal. 

Beide slagmensen scoren 'X' runs in de over 

Beschrijving: Scoren beide slagmensen het aangegeven aantal runs in de over? 

Regels: De aangegeven over moet voltooid zijn om de weddenschappen te laten gelden, tenzij de verwerking al vaststaat. Als een inning (slagbeurt) eindigt tijdens een over, dan zal die over als voltooid worden beschouwd, tenzij de slagbeurt wordt beëindigd door externe factoren, zoals slecht weer. In dat geval zijn alle weddenschappen ongeldig, tenzij de verwerking al vaststaat. Als de over om eender welke reden niet begint, zullen alle weddenschappen ongeldig zijn. Runs moeten van de bat af gescoord worden om mee te tellen voor de verwerking. 

Weddenschappen worden verwerkt, ongeacht of één van de aangegeven slagmensen uitgeschakeld wordt of geblesseerd raakt voordat de over begint. 

Beide slagmensen scoren een boundary in de over 

Beschrijving: Gaan beide slagmensen een boundary scoren in de over? 

Regels: Hetzelfde als 'Beide slagmensen scoren 'X' runs in de over'. Zowel vieren als zessen tellen als boundary. Alleen vieren en zessen die gescoord zijn vanaf de bat tellen mee (uit eender welke worp, toegestaan of niet). Overthrows, alle gelopen vieren en extra's tellen niet mee. 

Zowel een vier als een zes moeten worden gescoord in een over 

Beschrijving: Worden er zowel een vier als een zes gescoord in de over? 

Regels: De aangegeven over moet voltooid zijn om de weddenschappen te laten gelden, tenzij de verwerking al vaststaat. Als een inning (slagbeurt) eindigt tijdens een over, dan zal die over als voltooid worden beschouwd, tenzij de slagbeurt wordt beëindigd door externe factoren, zoals slecht weer. In dat geval zijn alle weddenschappen ongeldig, tenzij de verwerking al vaststaat. Als de over om eender welke reden niet begint, zullen alle weddenschappen ongeldig zijn. Alleen vieren en zessen die gescoord zijn vanaf de bat tellen mee (uit eender welke worp, toegestaan of niet). Overthrows, alle gelopen vieren en extra's tellen niet mee. 

Slagman en bowler combinatie mijlpalen 

Beschrijving: Gaan de genoemde slagman en de genoemde bowler hun aangegeven mijlpalen bereiken? 

Regels voor slagman zijn dezelfde als voor 'Slagman-runs': In matchen in de eerste klasse tellen alleen runs die gescoord zijn in de eerste innings mee. Als een slagman niet in het startende elftal zit, of gewisseld wordt, zullen weddenschappen ongeldig zijn. 

Regels voor de bowler: Als een bowler niet bowlt, wordt aangenomen dat hij 0 wickets heeft genomen. Als een bowler niet in het startende elftal zit, of gewisseld wordt, zullen weddenschappen ongeldig zijn. In matchen met beperkte overs zullen alle weddenschappen ongeldig zijn als het niet gelukt is om tenminste 80% van de geplande overs in de betreffende innings te voltooien door externe factoren zoals slecht weer, tenzij de verwerking van de weddenschap al voor de beperking bepaald is. 

Regels voor matchen met gelijkspel in de Eerste klasse: Weddenschappen zijn ongeldig wanneer er minder dan 200 overs gebowld zijn, tenzij de bowl-innings van de speler voltooid zijn. Het resultaat zal als vastgesteld beschouwd worden wanneer de lijnen waarop de weddenschap geplaatst werd, gepasseerd zijn. In matchen in de Eerste klasse tellen alleen wickets en runs uit de eerste innings mee. Wickets en runs die gescoord zijn in een super-over tellen niet mee. 

Slagman combinatie mijlpalen 

Beschrijving: Gaan beide slagmensen hun aangegeven mijlpalen bereiken? 

Regels: Hetzelfde als 'Gecombineerde slagman-runs'. 

Algemeen

Beschrijving: Weggestuurde/retired out spelers 

Regels: Een speler die van het veld wordt gestuurd wordt beschouwd als retired out, dus het zal verwerkt worden als een wicket. 

Beschrijving: Wissel door hersenschudding 

Regels: Als een speler het veld verlaat als hersenschudding-wisselspeler, zal dit niet als een wicket worden gezien. Als de speler later niet terugkeert, zal de einduitslag zijn zoals die was op het moment dat de speler het veld verliet. Wanneer een speler als hersenschudding-wisselspeler in de match komt, zal voor de verwerking zowel van hem als van de vervangen speler worden aangenomen dat hij een volledige rol in de match heeft gespeeld. 

Beschrijving: Strafruns na het beëindigen van een inning 

Regels: Strafruns die zijn toegevoegd aan het totaal van een team na de aanvang van de innings van het andere team, zullen niet meetellen voor de verwerking van de wedmarkten in de voorafgaande innings.

Seriewedden

Winnaar van de Series

Beschrijving: Wie zal de Series winnen?

Regels: Indien een series wordt uitgesteld voordat het geplande aantal westrijden heeft plaatsgevonden, voor afhandelingsdoeleinden, dan wordt het team dat op het eigenste moment voorstaat als winnaar beschouwd.

Als er niet meer gespeeld wordt in een serie nadat weddenschappen zijn geplaatst, dan zullen deze weddenschappen ongeldig zijn.

Deze regels telt ook mee voor de afhandeling van de top series runscorer/slagman en top series wicket taker/bowler weddenschappen. Indien een series eindigt in een tie/gelijkspel en geen prijs werd vastgelegd voor het tie/gelijkspel, dan zijn dead heat regels van toepassing.

Series Correcte score

Beschrijving: Wat zal de correcte uitslag van de series zijn?

Regels: Weddenschappen op de correcte uitslag van een series worden als ongeldig afgehandeld indien de finale uitslag van de series niet bekendgemaakt werd. Bijvoorbeeld, indien een wedstrijd eindigt op een gelijkspel (tie) door slecht weer.

Series Prestatiemarkten

Beschrijving: Welke speller zal de meeste serie runs scoren/ de meeste series wickets nemen?

Regels: Series top runscorer/slagman of top wicket taker/bowler markten (Plus top wicketkeeper/six hitter/fielder/all-rounder/player markten) worden afgehandeld op basis van “all in play of niet”. Indien je wedt op een speller en hij wordt genoemd in het team maar hij spelt niet, dan blijft jouw weddenschap geldig. Dead heat regels van toepassing.

Series Bowler/Wicket-Taker Wedstrijden

Beschrijving: Welke van de genoemde spelers zal de meeste series wickets nemen?

Regels: In Test Series tellen wickets die in beide innings genomen zijn mee. Ingeval dat twee bowlers eenzelfde aantal wickets nemen, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

Series Batsman/Runscorer Wedstrijden

Beschrijving: Welke van de genoemde spelers scoren de meeste series runs?

Regels: In Test Series, tellen runs die in beide innings gescoord worden mee. Ingeval twee of meer spelers eindigen met eenzelfde aantal runs, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

Series Meeste Zessen

Beschrijving: Welke van de genoemde spelers zal de meeste series zessen slaan?

Regels: Ingeval twee of meer spelers eindigen met eenzelfde aantal zessen, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

Series Handicap

Beschrijving: Welke team wint de series handicap?

Regels: Weddenschap zijn ongeldig indien het geplande aantal wedstrijden verandert nadat de markt bevestigd is.

Speler van de Series

Beschrijving: Welke speler wordt verkozen tot “Speler van de Series”?

Regels: Indien je wedt op een speler en hij wordt genoemd in het team maar spelt niet, dan blijft je weddenschap geldig. Dead heat regels zijn van toepassing.

Eindwinnaar-/toernooiweddenschappen

Voor alle specifieke eindwinnaar- en toernooiwedmarkten, waaronder markten zoals de groepswinnaar / de finale bereiken / de finalisten benoemen, zullen weddenschappen ongeldig zijn als het geplande aantal matchen niet wordt uitgespeeld, tenzij de uitkomst al vast staat. Latere diskwalificaties en/of beroepen hebben geen invloed op de weddenschappen.

Als een specifieke fase of ronde (zoals de groepsfase), of een hele competitie, om eender welke reden niet wordt uitgespeeld, dan zullen weddenschappen die geplaatst zijn op markten na de laatste uitgespeelde match, ongeldig worden verklaard.

#betyourway 

Beschrijving: Een weddenschap die uitkomsten bevat op aanvraag van een klant. 

Regels: Elke #betyourway waarbij spelers betrokken zijn die niet bij de startende XI worden genoemd, is ongeldig. #betyourway-weddenschappen worden afgehandeld in overeenstemming met de hierboven beschreven cricketregels. Elk element van de weddenschap dat om eender welke reden ongeldig is, heeft als gevolg dat die #betyourway zal worden geannuleerd.

The Hundred

Een over bestaat uit 5 reguliere worpen, dus een volledige inning heeft er 20. Voor de rest zijn de regels dezelfde als bij andere speltypen.

The Hundred - Runs uit worp

Een over bestaat uit 5 reguliere worpen, dus een volledige inning heeft er 20. Wanneer er bijvoorbeeld geen onreglementaire worpen zijn, zal de 5de gebowlde bal in de innings getoond worden als 'X runs uit 5de worp, 1ste over' en de 6de gebowlde bal in de innings zal getoond worden als 'X runs uit 1ste worp, 2de over'. Als er wel een onreglementaire worp is in de eerste vijf gebowlde ballen, zal de 6de gebowlde bal in de innings getoond worden als 'X runs uit de 6de worp, 1ste over'. Voor de rest zijn de regels dezelfde als bij andere speltypen.

The Hundred - Runs/Wicket/Boundary in een over

Een over bestaat uit 5 reguliere worpen, dus een volledige inning heeft er 20. Voor de rest zijn de regels dezelfde als bij andere speltypen.

The Hundred - Runs in groepen overs

Een over bestaat uit 5 reguliere worpen, dus een volledige inning heeft er 20. Voor de rest zijn de regels dezelfde als bij andere speltypen met beperkte overs.

Laatst Bijgewerkt: 17/08/2022